เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Links กรมสุขภาพจิต

Search links:
DMH's Links › หน่วยงานในสังกัด › โรงพยาบาล›
21 record(s) were found..
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ Views: 47,338  Rating: 8.9  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 2 ม.4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 6013

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ Views: 31,092  Rating: 9.6  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 75/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ Views: 18,831  Rating: 5.8  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 23 ม.8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา Views: 17,525  Rating: 9.9  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โรงพยาบาลศรีธัญญา Views: 15,109  Rating: 3.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 47 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โรงพยาบาลสวนปรุง Views: 12,603  Rating: 8.3  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ Views: 10,900  Rating: 9.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 289 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

สถาบันราชานุกูล Views: 10,700  Rating: 9.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 4737 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ Views: 9,921  Rating: 9.8  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ Views: 9,888  Rating: 9.9  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 61 ซ.เทศบาล19 ถ.สุขุมวิท อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 10270

Page  1 2 3 NEXT