เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต : โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

นโยบายกรมสุขภาพจิต

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2564 กรมสุขภาพจิต 548  213 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมสุขภาพจิต 353  133 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมสุขภาพจิต 1,128  614 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2563 กรมสุขภาพจิต 706  514 
  เจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของอธิบดีกรมสุขภาพจ กรมสุขภาพจิต 704  254 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2562-2563 กรมสุขภาพจิต 2,006  665 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556 กรมสุขภาพจิต 1,388  794 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557 กรมสุขภาพจิต 1,093  672 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558 กรมสุขภาพจิต 1,121  666 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559 กรมสุขภาพจิต 1,317  772 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559 กรมสุขภาพจิต 1,666  1,046 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561 กรมสุขภาพจิต 7,611  3,366