เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

นโยบายกรมสุขภาพจิต

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมสุขภาพจิต 306  98 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2564 กรมสุขภาพจิต 1,544  634 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมสุขภาพจิต 1,005  404 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมสุขภาพจิต 1,425  796 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2563 กรมสุขภาพจิต 1,012  703 
  เจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของอธิบดีกรมสุขภาพจ กรมสุขภาพจิต 937  352 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2562-2563 กรมสุขภาพจิต 2,448  841 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556 กรมสุขภาพจิต 1,582  920 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557 กรมสุขภาพจิต 1,241  773 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558 กรมสุขภาพจิต 1,247  769 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559 กรมสุขภาพจิต 1,484  856 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559 กรมสุขภาพจิต 1,787  1,122 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561 กรมสุขภาพจิต 7,844  3,508