เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

นโยบายกรมสุขภาพจิต

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2564 กรมสุขภาพจิต 997  382 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมสุขภาพจิต 609  237 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมสุขภาพจิต 1,230  659 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2563 กรมสุขภาพจิต 784  554 
  เจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของอธิบดีกรมสุขภาพจ กรมสุขภาพจิต 757  275 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2562-2563 กรมสุขภาพจิต 2,165  711 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556 กรมสุขภาพจิต 1,451  813 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557 กรมสุขภาพจิต 1,133  689 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558 กรมสุขภาพจิต 1,150  710 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559 กรมสุขภาพจิต 1,356  793 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559 กรมสุขภาพจิต 1,700  1,066 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561 กรมสุขภาพจิต 7,654  3,386