ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต : โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

นโยบายกรมสุขภาพจิต

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมสุขภาพจิต 660  363 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2563 กรมสุขภาพจิต 425  319 
  เจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของอธิบดีกรมสุขภาพจ กรมสุขภาพจิต 532  188 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2562-2563 กรมสุขภาพจิต 1,525  524 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556 กรมสุขภาพจิต 1,314  749 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557 กรมสุขภาพจิต 1,006  609 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558 กรมสุขภาพจิต 1,037  620 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559 กรมสุขภาพจิต 1,234  710 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559 กรมสุขภาพจิต 1,584  990 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561 กรมสุขภาพจิต 7,497  3,313