เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต
Download
ที่ Description Download
1   ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 66) 24,867 
2   ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15) 22,858 
3   แบบประเมินซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย (รวมแบบประเมิน 2q 9q และ 8q) 110,408 
4   แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี Pervasive Developmental Disorder Screening Questionnaire (PDDSQ) 32,313 
5   แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก Children’s Depression Inventory (CDI) 60,201 
6   แบบประเมินความเครียด (ST5) 193,109 
7   เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) 57,653 
8   แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย 33,668 
9   Handycard เพื่อช่วยให้ดื่มน้อยลง 3,953 
10   แผ่นพับ อยากรู้หรือไม่ว่าคุณดื่มมากเกินไปหรือเปล่า? 4,184 
11   คู่มือ บันได 6 ขั้น สู่วันฟ้าใส 4,461 
12   คู่มือ วันฟ้าใส ดื่มอย่างไรไม่ให้เกิดอันตราย 3,263 
13   คู่มือการให้การปรึกษาสำหรับผู้ประสบปัญหาแอลกอฮอล์ 4,337 
14   แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก 42,905 
15   คู่มือการดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (สำหรับประชาชน) 5,274 
16   แบบคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ใหม่ปี พ.ศ. 2457) 9,927 
17   แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ I (Thai Mental Health Indicator Version 2007 = TMHI-15) 58,208 
18   The Development and Testing of Thai Mental Health Indicator Version 2007 (abstract) 5,115 
19   การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007) 39,617