เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต : โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

แบบคัดกรองพัฒนากรเด็กอายุ 6 ปี

คำชี้แจง:

กรุณาเลือกคำตอบได้ หรือ ไม่ได้ ช่องใดช่องหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบพัฒนาการทดสอบจากตัวเด็กเท่านั้น ยกเว้นข้อที่อนุญาตให้ถามจากแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานภาพสมรส  
 1. เดินไปข้างหน้า โดยเอาส้นเท้าต่อปลายเท้าแล้วให้เด็กทำตาม เด็กทำได้อย่างน้อย 4 ก้าว โดยส้นเท้าห่างหัวแม่เท้าไม่เกิน 1 นิ้ว  ได้ ไม่ได้
 2. ใช้ภาพล่างทดสอบ โดยถามเด็กว่า "เส้นไหน ยาวกว่า" ที่ละภาพ เด็กเลือกเส้นที่ยาวกว่าได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ภาพ  ได้ ไม่ได้
 3. บอกเด็ก "ยกมือขึ้น" แล้วให้เอามือลง และบอก "ยกมือขวา" เด็กทำได้ถูกต้องทั้งซ้ายและขวา  ได้ ไม่ได้
 4. บอกได้ทั้งชื่อจริง-นามสกุล และที่อยู่ง่าย ๆ เช่น "บ้านอยู่ถนน (หรือหมู่บ้าน หรือตำบล หรืออำเภอ) อะไร"  ได้ ไม่ได้
 5. เมื่อให้ของ เด็กรู้จักไหว้ หรือพูดขอบคุณเอง  ได้ ไม่ได้

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)