เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต : โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

แบบคัดกรองพัฒนากรเด็กอายุ 5 ปี

คำชี้แจง:

กรุณาเลือกคำตอบได้ หรือ ไม่ได้ ช่องใดช่องหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบพัฒนาการทดสอบจากตัวเด็กเท่านั้น ยกเว้นข้อที่อนุญาตให้ถามจากแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานภาพสมรส  
 1. ยืนขาเดียวให้เด็กดู และให้เด็กทำตาม เด็กยืนขายเดียวได้ 4 วินาที (นับ1-4) ทั้ง 2 ข้าง  ได้ ไม่ได้
 2. ใช้ภาพด้านล่างทดสอบโดยบอกเด็กว่า “วาดให้เหมือนรูปนี้” รูปที่เด็กวาด ต้องเป็นรูปวงกลมที่ปิดอย่างสมบูรณ์ หรือเกือบปิด  ได้ ไม่ได้
 3. เอาของวางบน ใต้ / หน้า / หลัง / ข้าง ตามสั่ง ได้อย่างน้อย 4 คำสั่ง เช่น "เอาดินสอวาง บน โต๊ะ" "เอาดินสอวาง ใต้ โต๊ะ" "เอาดินสอวาง หลังเก้าอี้" "เอาดินสอวาง หน้า เก้าอี้" เป็นต้น  ได้ ไม่ได้
 4. เล่าเรื่องสั้น ๆ ให้ผู้อื่นฟังเข้าใจได้ทั้งหมด (อาจถามจากแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กว่า "เด็กรู้จักเล่าเรื่องที่พบเห็นให้ฟังหรือไม่" และแม่ ฟังรู้เรื่องหรือไม่)  ได้ ไม่ได้
 5. เล่นบทบาทสมมุติ เช่น ขายของ (อาจถามจากแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กว่า "เด็กเล่นขายข้างแกง หรือเล่นเป็นตำรวจ ผู้ร้าย ครู นักเรียน บ้างหรือไม่")  ได้ ไม่ได้

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)