เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต : โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

แบบคัดกรองพัฒนากรเด็กอายุ 4 ปี

คำชี้แจง:

กรุณาเลือกคำตอบได้ หรือ ไม่ได้ ช่องใดช่องหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบพัฒนาการทดสอบจากตัวเด็กเท่านั้น ยกเว้นข้อที่อนุญาตให้ถามจากแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานภาพสมรส  
 1. เดินขึ้นและลงบันได โดยก้าวเท้าสลับกันและไม่จับราวบันได (อาจถามจากแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก)  ได้ ไม่ได้
 2. กำมือ และชูนิ้วโป้งกระดิกขึ้น-ลงให้เด็กดู บอกให้เด็กทำตาม เด็กทำตามได้โดยนิ้วอื่นไม่กระดิกตาม  ได้ ไม่ได้
 3. วางมือของผู้ทดสอบเทียบกับมือของเด็ก และถามทีละครั้งว่า "มือไหนใหญ่" "มือไหนเล็ก" เด็กชี้บอกได้ถูกต้องทั้งมือใหญ่และมือเล็ก  ได้ ไม่ได้
 4. บอกทั้งชื่อจริง และเพศของตนเองได้ เมื่อถาม "หนูชื่อจริงว่าอะไร" ถ้าเด็กเป็นผู้หญิงให้ถามว่า "หนูเป็นผู้หญิง หรือผู้ชาย" ถ้าเด็กเป็น ชาย ให้ถามว่า "หนูเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง"  ได้ ไม่ได้
 5. ปัสสาวะถูกที่ได้เอง (อาจถามจากแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กว่า "เด็กไปฉี่ถูกที่ได้เองหรือไม่")  ได้ ไม่ได้

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)