เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต : โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

แบบคัดกรองพัฒนากรเด็กอายุ 18 เดือน

คำชี้แจง:

กรุณาเลือกคำตอบได้ หรือ ไม่ได้ ช่องใดช่องหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบพัฒนาการทดสอบจากตัวเด็กเท่านั้น ยกเว้นข้อที่อนุญาตให้ถามจากแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานภาพสมรส  
 1. เดินได้คล่องโดยไม่ล้ม  ได้ ไม่ได้
 2. ใช้สีเทียนหรือดินสอ ขีดเขียนบนกระดาษอย่างตั้งใจ  ได้ ไม่ได้
 3. ทำตามคำสั่งง่าย ๆ โดยไม่ต้องทำให้ดูก่อน เช่น บ๊ายบาย ตบมือ ยิ้มหวาน (อาจถามจากแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก)  ได้ ไม่ได้
 4. พูดได้เป็นคำ ๆ ได้อย่างน้อย 3 คำ เช่น ยาย ปลา นม (อาจถามจากแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก)  ได้ ไม่ได้
 5. ถือถ้วยดื่มน้ำได้เอง อาจมีหกบ้าง (อาจถามจากแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก)  ได้ ไม่ได้

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)