เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต
Download
ที่ Description Download
1   ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 66) 26,419 
2   ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15) 24,514 
3   แบบประเมินซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย (รวมแบบประเมิน 2q 9q และ 8q) 120,296 
4   แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี Pervasive Developmental Disorder Screening Questionnaire (PDDSQ) 34,620 
5   แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก Children’s Depression Inventory (CDI) 65,715 
6   แบบประเมินความเครียด (ST5) 206,447 
7   เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) 61,193 
8   แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย 35,604 
9   Handycard เพื่อช่วยให้ดื่มน้อยลง 4,142 
10   แผ่นพับ อยากรู้หรือไม่ว่าคุณดื่มมากเกินไปหรือเปล่า? 4,558 
11   คู่มือ บันได 6 ขั้น สู่วันฟ้าใส 4,654 
12   คู่มือ วันฟ้าใส ดื่มอย่างไรไม่ให้เกิดอันตราย 3,458 
13   คู่มือการให้การปรึกษาสำหรับผู้ประสบปัญหาแอลกอฮอล์ 4,726 
14   แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก 44,545 
15   คู่มือการดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (สำหรับประชาชน) 5,481 
16   แบบคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ใหม่ปี พ.ศ. 2457) 10,378 
17   แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ I (Thai Mental Health Indicator Version 2007 = TMHI-15) 62,068 
18   The Development and Testing of Thai Mental Health Indicator Version 2007 (abstract) 5,320 
19   การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007) 41,742