ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลินิก: งานบริการแผนกแพทย์แผนไทย

หน่วยงาน: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

โทร: 0 5390 8300-49

วันทำการ: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เวลาทำการ: จ-พฤ 08.30-19.00 น. ศ-ส 08.30-17.00

เจ้าหน้าที่ให้บริการ: แพทย์แผนไทย

Download: -