ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลินิก: งานบริการกิจกรรมบำบัด

หน่วยงาน: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

โทร: 0 5390 8300-49

วันทำการ: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เวลาทำการ: จ-ศ 08.30-20.30 น. ส 08.30-16.00

เจ้าหน้าที่ให้บริการ: นักกิจกรรมบำบัด

Download: -