ผลการค้นหา   พบ 23 Records
ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ [ Download ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช ]
ที่ คลินิก
บริการจิตเวชฉุกเฉิน
แพทย์เวรฉุกเฉิน
รับประสานส่งต่อผู้ป่วย SMI-V
บริการผู้ป่วยนอก(จิตเวชทั่วไป)
บริการรับยาเดิม
บริการนัดผู้ป่วย
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
หน่วยโรงพยาบาลกลางวัน
คลินิกรักษ์ใจ (สารเสพติด)
คลินิกอุ่นจิตรักษ์ใจ (โรคจิตเภท)
อารมณ์ดีคลินิก(โรคซึมเศร้า)
บริการรับไว้รักษา (ในเวลาราชการ)
บริการรับไว้รักษา (นักขัตฤกษ์และนอกเวลาราชการ)
คลินิกครอบครัวบำบัด
บริการส่งตรวจทางจิตวิทยา
บริการบำบัดทางจิตวิทยา
บริการแพทย์แผนไทยและจิตเวชทางเลือก
บริการแพทย์แผนไทยและจิตเวชทางเลือก
บริการญาติเยี่ยม
บริการการรักษาด้วยไฟฟ้า
บริการทันตกรรม (เฉพาะผู้ป่วยใน)
บริการส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน
บริการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน