เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

:: รายงานจำนวนการฆ่าตัวตายของประเทศไทย ::

แยกตามช่วงอายุ

ลำดับที่ ปี พ.ศ. 0-9 ปี 10-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึ้นไป ไม่ทราบ รวม Graph
    2562 111  667  959  937  817  517  287  123  4,418 
    2561 131  645  887  844  715  511  282  122  4,137 
    2560 139  575  835  858  725  474  221  106  3,934 
    2559 193  617  930  861  760  447  231  91  4,131 
    2558 153  570  929  939  748  470  272  124  4,205 
    2557 162  591  894  824  702  443  237  97  3,950 
    2556 231  648  938  862  594  352  220  90  3,940 
    2555 256  717  941  827  576  362  220  86  3,985 
    2554 239  749  950  767  604  311  190  61  3,873 
    2553 265  770  885  756  508  298  207  69  3,761 
    2552 254  728  906  793  523  335  178  68  3,787 
    2551 225  808  935  771  496  307  179  54  3,778 
    2550 249  831  934  743  466  298  179  52  3,756 
    2549 233  799  917  715  455  272  174  42  3,612 
    2548 295  930  1,001  737  458  288  183  41  3,941 
    2547 323  1,021  1,114  772  498  314  198  53  4,296 
    2546 362  1,099  1,152  797  474  366  169  59  4,486 
    2545 490  1,379  1,118  828  481  359  189  55  4,905 
    2544 472  1,454  1,187  773  387  322  156  47  4,803 
    2543 579  1,608  1,275  801  440  298  137  42  5,189 
    2542 709  1,669  1,201  760  432  331  138  32  17  5,290 
    2541 726  1,586  1,190  662  402  270  97  26  4,964 
    2540 616  1,312  1,007  578  329  207  79  20  35  4,183 

  วันที่เผยแพร่ : 25 กรกฏาคม 2554, สถิติประจำปี 2555 และ 2556 จัดทำโดยทีมงาน thaimentalhealth.net

 กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข โดยนพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ [2540-2554]

 โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์

 รพจ. เลยราชนครินทร์

 กรมสุขภาพจิต [2540-2554]

ขอขอบคุณ:

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย