ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช

ข้อมูลจากคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (HDC)

ประจำปีงบประมาณ 2563 [หน่อยนับ : คน]

เลือกปีที่ต้องการดูรายงาน :
table-striped
ที่  จังหวัด โรคสมองเสื่อม ติดแอลกอฮอล์ ติดยาบ้า (Amphetamine) ติดสารเสพติดอื่นๆ โรคจิตเภท โรคจิตอื่นๆ โรคอารมณ์สองขั้ว โรคชึมเศร้า โรควิตกกังวล ความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรคออทิสติก โรคสมาธิสั้น พยามยามฆ่าตัวตาย (การตั้งใจทำร้ายตนเอง) ผู้ป่วยติดเกมส์ในผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) ผู้ป่วยติดเกมส์ในเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) โรคทางจิตเวชอื่นๆ โรคลมชัก รวม
กรุงเทพมหานคร 1,018  365  359  468  1,967  412  437  12,215  2,686  1,134  508  1,195  2,351  665  28  48  3,600  1,884  31,340 
สมุทรปราการ 146  326  435  198  888  227  46  4,839  1,095  138  181  166  804  405  1,631  741  12,272 
นนทบุรี 630  468  429  787  1,636  348  339  3,917  2,555  512  303  395  1,162  343  12  4,403  1,410  19,656 
ปทุมธานี 179  215  493  423  1,439  409  84  3,060  1,603  213  139  224  440  179  3,123  783  13,013 
พระนครศรีอยุธยา 78  375  597  680  720  207  44  3,332  878  52  57  60  134  240  1,841  419  9,716 
อ่างทอง 162  239  291  141  507  128  60  1,766  569  249  66  191  216  70  767  291  5,716 
ลพบุรี 198  543  830  815  1,280  355  82  3,714  1,597  118  203  101  456  294  2,359  694  13,641 
สิงห์บุรี 142  124  198  81  371  113  22  1,564  541  18  18  51  77  1,181  148  4,657 
ชัยนาท 222  295  380  2,147  800  194  42  2,626  1,601  51  10  17  60  113  2,830  404  11,794 
สระบุรี 219  365  307  392  1,457  233  146  2,814  1,454  174  262  116  427  226  2,706  878  12,177 
ชลบุรี 983  666  1,382  1,631  1,643  715  174  3,552  2,755  250  95  195  450  553  12  4,564  2,006  21,626 
ระยอง 825  803  1,737  736  1,395  897  359  2,377  5,138  158  103  156  609  365  2,935  2,024  20,622 
จันทบุรี 292  481  308  998  1,295  332  297  1,939  1,346  200  198  131  447  426  2,225  1,122  12,040 
ตราด 138  541  597  429  680  217  74  1,259  579  120  208  51  250  88  1,130  648  7,009 
ฉะเชิงเทรา 124  1,107  504  983  657  284  25  2,457  556  64  75  39  170  133  1,328  584  9,091 
ปราจีนบุรี 138  404  745  102  940  225  36  1,057  1,268  77  43  63  244  143  1,069  711  7,266 
นครนายก 75  88  169  396  314  44  23  732  332  49  39  47  145  53  318  164  2,990 
สระแก้ว 147  706  966  306  1,341  403  85  1,553  1,866  146  72  65  151  229  2,270  677  10,985 
นครราชสีมา 1,549  11,229  2,496  13,608  7,219  2,560  749  11,001  8,874  815  261  343  1,067  628  12,271  3,722  78,401 
บุรีรัมย์ 422  3,193  2,409  6,797  5,132  1,824  225  6,704  2,835  170  76  80  455  484  4,500  2,511  37,822 
สุรินทร์ 206  2,689  850  4,595  2,543  864  61  4,673  2,185  119  104  64  320  366  3,032  1,057  23,733 
ศรีสะเกษ 974  7,847  4,876  6,193  7,400  4,560  366  9,242  15,676  916  293  376  2,732  539  12  6,013  3,828  71,845 
อุบลราชธานี 891  6,666  6,210  5,664  8,870  3,280  632  10,240  14,187  1,218  319  658  2,741  262  51  10,385  5,627  77,903 
ยโสธร 111  653  345  1,145  1,898  712  89  2,190  1,452  140  41  117  384  76  1,098  454  10,909 
ชัยภูมิ 393  6,355  925  16,569  2,524  1,110  168  5,457  2,262  274  69  96  359  315  2,132  927  39,939 
อำนาจเจริญ 160  578  530  255  1,583  450  51  1,801  1,233  172  68  99  350  97  984  617  9,036 
บึงกาฬ 30  232  358  260  633  158  22  1,319  206  28  24  35  99  330  239  3,987 
หนองบัวลำภู 667  256  117  101  1,093  184  36  3,199  1,358  71  14  35  46  126  859  448  8,610 
ขอนแก่น 1,206  4,358  2,974  4,334  5,726  2,190  478  7,404  9,760  591  396  388  1,046  512  35  6,460  2,560  50,425 
อุดรธานี 553  1,344  2,134  745  3,724  866  444  4,999  7,642  368  112  281  501  265  2,534  2,329  28,844 
เลย 134  333  348  716  1,203  220  15  3,121  1,175  69  70  46  114  287  964  557  9,374 
หนองคาย 108  289  468  229  724  240  41  2,630  1,365  66  37  105  191  106  889  480  7,971 
มหาสารคาม 619  23,338  1,911  22,773  2,857  1,770  272  3,419  2,653  279  140  205  572  131  12  11  2,498  2,085  65,545 
ร้อยเอ็ด 294  3,814  1,981  5,188  4,642  1,559  137  3,789  3,368  433  432  193  919  239  2,994  1,579  31,569 
กาฬสินธุ์ 318  1,043  1,794  889  3,851  2,428  169  3,349  4,199  215  197  120  437  157  3,461  1,464  24,102 
สกลนคร 469  28,733  1,220  30,734  3,448  793  169  5,270  3,480  370  163  199  576  252  259  3,156  1,942  81,234 
นครพนม 94  271  222  104  1,485  297  63  2,373  3,221  66  32  48  112  163  942  413  9,913 
มุกดาหาร 64  267  611  216  979  540  13  2,863  1,571  67  100  51  218  59  563  285  8,472 
เชียงใหม่ 663  2,855  2,749  3,034  3,092  936  480  10,935  4,436  828  1,785  1,136  3,370  542  24  6,613  2,678  46,158 
ลำพูน 501  1,192  1,527  844  1,605  338  174  4,023  2,289  264  1,045  168  916  166  3,004  1,402  19,462 
ลำปาง 531  1,207  1,366  427  2,057  711  44  3,811  4,129  639  1,337  412  2,353  166  3,081  2,007  24,282 
อุตรดิตถ์ 130  437  667  638  909  189  22  1,583  797  92  139  106  764  87  1,728  612  8,901 
แพร่ 59  361  267  440  790  112  13  2,123  829  47  82  96  112  131  1,021  322  6,805 
น่าน 289  2,315  1,328  2,095  1,221  440  298  2,181  2,971  326  113  214  1,654  144  2,486  1,403  19,481 
พะเยา 152  1,634  987  7,990  1,107  403  94  3,414  1,502  127  191  200  285  247  2,526  697  21,560 
เชียงราย 228  1,114  1,061  2,612  2,204  431  86  6,636  2,471  187  143  211  517  489  3,580  1,380  23,350 
แม่ฮ่องสอน 77  440  66  150  528  123  23  1,570  952  76  60  89  228  76  1,207  556  6,222 
นครสวรรค์ 354  903  610  851  2,086  724  111  5,407  2,731  150  48  44  129  376  4,053  1,078  19,659 
อุทัยธานี 132  1,161  211  1,159  458  331  17  1,657  698  58  10  13  56  137  2,186  431  8,715 
กำแพงเพชร 165  1,059  645  2,383  1,068  438  69  2,603  1,579  102  230  58  332  277  3,602  1,200  15,811 
ตาก 318  1,634  634  1,507  1,845  498  82  2,509  2,146  197  545  195  730  286  1,897  1,745  16,769 
สุโขทัย 81  624  482  489  891  160  20  3,030  735  73  53  26  47  180  1,275  369  8,535 
พิษณุโลก 103  1,327  306  4,619  746  182  14  4,233  706  78  32  28  51  285  1,773  456  14,940 
พิจิตร 409  468  168  183  1,244  420  74  2,365  1,278  126  201  50  190  128  3,765  700  11,771 
เพชรบูรณ์ 272  930  1,146  1,044  2,133  888  100  3,857  2,055  354  366  162  518  261  3,828  1,135  19,053 
ราชบุรี 297  443  1,050  474  1,318  497  166  2,995  1,637  120  162  85  429  269  3,141  1,070  14,154 
กาญจนบุรี 92  1,680  393  7,400  687  162  18  2,513  545  64  53  59  212  431  2,132  680  17,122 
สุพรรณบุรี 155  199  357  1,296  774  183  25  3,650  711  61  38  47  159  410  2,133  530  10,730 
นครปฐม 480  316  435  797  1,453  499  230  2,916  1,710  272  176  220  814  311  13  3,428  1,243  15,315 
สมุทรสาคร 411  355  167  189  884  341  136  1,913  1,318  282  511  262  1,111  99  31  1,962  739  10,712 
สมุทรสงคราม 26  10  16  143  13  11  500  437  21  11  26  42  55  873  27  2,217 
เพชรบุรี 187  145  646  268  1,079  183  119  1,915  1,036  140  121  143  783  193  2,152  826  9,936 
ประจวบคีรีขันธ์ 315  437  912  562  1,601  301  191  2,131  1,636  318  199  216  742  179  1,718  1,233  12,694 
นครศรีธรรมราช 314  495  1,630  1,898  2,687  890  110  5,529  4,206  194  375  168  730  399  5,631  1,474  26,733 
กระบี่ 110  119  348  445  1,452  615  156  1,579  1,405  267  218  280  706  93  915  962  9,670 
พังงา 42  159  333  264  650  159  36  1,627  548  25  13  12  35  87  626  259  4,875 
ภูเก็ต 216  162  126  347  616  228  114  1,336  869  140  120  300  638  82  967  719  6,984 
สุราษฎร์ธานี 476  647  882  1,445  1,757  533  144  4,467  3,265  468  648  477  1,846  441  3,579  2,210  23,291 
ระนอง 68  125  214  148  423  147  44  946  514  47  54  143  70  1,064  365  4,377 
ชุมพร 155  258  612  552  1,066  368  141  1,468  1,337  202  75  166  601  92  1,446  847  9,387 
สงขลา 678  1,013  1,799  20,750  3,124  1,690  568  5,789  5,903  472  906  285  1,882  559  5,833  2,448  53,703 
สตูล 62  66  124  966  689  266  83  1,462  1,304  51  70  34  164  92  1,025  419  6,877 
ตรัง 21  21  49  298  416  90  3,364  385  12  10  36  266  512  142  5,639 
พัทลุง 241  311  465  614  1,370  595  411  2,718  3,057  71  90  80  301  115  3,114  939  14,494 
ปัตตานี 114  105  255  3,016  1,378  224  115  2,301  1,604  95  66  61  156  66  1,148  455  11,159 
ยะลา 23  15  31  153  300  66  26  1,864  731  19  10  12  14  61  658  112  4,095 
นราธิวาส 106  140  529  13,803  2,674  1,010  128  2,268  2,142  206  262  97  302  79  2,665  1,118  27,531 
ไม่ทราบ 30,687  79,175  102,924  83,820  145,676  56,179  6,569  88,533  171,263  20,677  18,660  17,140  55,048  5,318  110  590  198,160  108,667  1,189,196 
รวม  54,718  217,656  172,012  302,814  283,065  104,911  17,845  355,537  356,988  38,118  34,680  30,199  100,888  23,510  216  1,234  398,852  194,367  2,687,610 


 ที่มา: ระบบระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต

 ข้อมูลจากคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (HDC)

 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 2563

คำอธิบายรายโรค ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม Mental and behavioural disorders (F00-F99)