ซึมเศร้า เราคุยกันได้ DEPRESSION LET'S TALK Click Here

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

เรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัญหา พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ทำไมผู้ชายจึงมีเมียน้อย?

ทำไมผู้ชายจึงมีเมียน้อย?

โดย ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ข้อมูลจาก : หนังสือติวเข้ม เต็มรัก ชีวิตคู่

จากการศึกษาของผู้เขียนในผู้ชายไทย 20 คน ที่กรุณาให้สัมภาษณ์อย่างลึกซึ้งและยอมเปิดใจพูด พบว่าการที่เขาไปมีภรรยาน้อย หรือนอกใจภรรยานั้นมีสาเหตุหลายอย่างมากซึ่งคล้ายกับคนที่มาเป็นภรรยาน้อยที่มีหลายสาเหตุเหมือนกัน แต่เหตุผลต่างกันมากระหว่างหญิงและชาย ในกลุ่มที่ศึกษาพอสรุปผลตามคำบอกเล่าละความเข้าใจของสามีเหล่านี้เอง คือ

1. ความใกล้ชิดผู้หญิง สามีเหล่านี้คิดว่าเพราะตนไปใกล้ชิดภรรยาน้อยด้วยเหตุต่างๆ เช่น ทำงานร่วมกัน ใกล้ชิดโดยภรรยาน้อยเป็นเลขานุการของตน ต้องไปประชุมต่างจังหวัด ต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันในการทำงาน ไปพบกันในงานสังคมบ่อยๆ แล้วมีกิจกรรมบางอย่างทำต่อเนื่องกันไป เช่น เล่นกีฬา อยู่ชมรมบางอย่างแล้วเจอกันบ่อยๆ ต่อมาความใกล้ชิดทำให้เกิดความรัก ความผูกพันขึ้น เกิดความถูกใจ สามีบางคนไปรู้เรื่องน่าสงสารน่าเห็นใจ อยากช่วยทำให้พัวพัน จนเกิดเรื่องเพศสัมพันธ์ตามมา สาเหตุข้อนี้พบมากที่สุดคือประมาณสองในสาม คิดเป็น 66.67 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว เหตุผลที่สามีอ้างเรื่องความใกล้ชิดพาไปนี้จะเข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า “รักแท้ แพ้ใกล้ชิด” กระมัง

2. ผู้ชายมีทัศนคติว่าสามารถมีภรรยาได้หลายคน มีผู้ชายในกลุ่มนี้ 7 คน จาก 20 คน ซึ่งมากถึงหนึ่งในสาม มีความคิดว่าไม่เห็นเป็นอะไร ผู้ชายสามารถมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนในขณะเดียวกันได้ หรือพูดอีกอย่างว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่จะมีเมียหลายคนและผู้หญิงที่เป็นภรรยาหลาวงน่าจะยอมรับได้ แต่ขณะเดียวกันผู้ชายเหล่านี้จะค้านว่าภรรยาตนไม่มีสิทธิ์มีสามีได้หลายคนในขณะเดียวกัน แบบนี้ภรรยาหลวงต้องแปลว่าสามีเป็นคนเห็นแก่ตัวแน่นอน

3. ไม่มีความสุขกับภรรยาหลวง เดิมข้อนี้เป็นที่เข้าใจของคนทั่วไปมากเหมือนกันว่า ถ้าสามีใครไปมีภรรยาน้อยแปลว่า เป็นความบกพร่องของภรรยาหลวงที่ไม่สามารถ “มัดใจ” สามีไว้ได้ หรือพูดทำนองว่า “สามีคนเดียวก็เอาไว้ไม่อยู่” ซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดว่าเป็นหน้าที่ของภรรยาที่จะไปมัดใจสามีไว้ ดังได้เขียนแต่ต้นเล่มแล้วว่า เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสามีและภรรยาที่จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุข ไม่ใช่หน้าที่หรือเป็นภาระของผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น จากการศึกษาครั้งนี้ก็น่าประหลาดใจเช่นกันที่พบว่าสามีที่มีเมียน้อย มีเพียง 10% ที่บอกว่าไม่มีความสุขในชีวิตสมรส ส่วนใหญ่ถึง 90% ยังมีความสุขดีในครอบครัวเดิมแต่ก็ยังไปมีภรรยาน้อยอยู่ดี ข้อนี้ช่วยให้ภรรยาหลวงไม่ต้องตกเป็นจำเลยของปัญหาเลย เพราะต่อให้สามีรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตคู่จริง ก็ยังต้องช่วยกันแก้ไข ไม่ใช่นำไปเป็นข้ออ้างในการมีภรรยาอีกคน หรือไม่สามีควรต้องจบชีวิตคู่กับภรรยาเดิมให้เรียบร้อยเสียก่อนน่าจะถูกต้องกว่าที่จะสร้างปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมาบนปัญหาเดิม ซึ่งพลอยทำให้ลูกต้องรับกรรมตามไปด้วย

4. สาเหตุอื่นๆ สามีหลาย ๆ คนพูดว่าที่มีภรรยาน้อยเพราะภรรยาน้อยสามารถให้ประโยชน์กับตน เช่น เงินทอง ข้าวของและสามารถสนับสนุนให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ เพราะภรรยาน้อยมีเส้นสายหรือมีผู้ใหญ่ที่ภรรยาน้อยวิ่งเต้นให้ได้ บางคนจะอ้างว่าที่ไปมีเมียน้อย เพราะเป็นเพียงวิธีหาความสุขของผู้ชายเท่านั้น สามีบางคนเห็นว่าการมีเมียน้อย เป็นความสามารถของสามี คือสามารถทำให้ผู้หญิงมายอมเป็นเมียน้อยของตนได้

สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นที่สามีเข้าใจตนเองว่าทำไมจึงมีภรรยาน้อยนั้นอยู่ในระดับที่มองเห็นได้และเข้าใจได้ทั่วๆ ไป แต่ถ้าวิเคราะห์ให้ดีจะเห็นว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ชายเหล่านี้ไปนอกใจภรรยาก็คือบุคลิกนิสัยส่วนตัวนั่นเอง เพราะพบจากการสัมภาษณ์ว่าคนเหล่านี้มีปัญหาบุคลิกภาพหลายๆ อย่างเป็นพื้นฐานหรือต้นตอเดิม คือพบว่าเป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายไม่ชอบตัดสินใจ ไม่ชอบคิดมาก ปล่อยตามสบาย ไม่ชอบแสดงออก หุนหันพลันแล่น เป็นต้น คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดี จะชอบปล่อยตัวปล่อยใจไปเรื่อยๆ แล้วแต่เหตุการณ์จะพาไป หรือไม่ยับยั้งชั่งใจ ให้ดี ไม่พยามยามหักห้ามใจไม่ให้ทำผิด ไม่ข่มใจ ไม่อดกลั้น ไม่หยุดตัวเอง ไม่ยุติปัญหาตั้งแต่ต้น แล้วพาไปสู่การพ่ายแพ้แก่อารมณ์ของตนหรือที่เรียกอีกอย่างว่า แพ้ต่อกิเลสตัณหาของตน เพราะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่ใกล้ชิดผู้หญิงอื่นหรือมีโอกาสที่มีผู้หญิงอื่นมาเสนอตัวแล้วจะต้องลงเอยด้วยพฤติกรรมนอกใจภรรยาเสมอไป ซึ่งน่าดีใจที่ ผู้ชายส่วนใหญ่ 75-80% ยังมีคุณธรรมมีบุคลิกนิสัยที่ดีอยู่ที่ทำให้สถาบันครอบครัวอยู่ดีมีสุขและเข้มแข็ง ดังนั้นจึงเป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่าการเลือกคู่ต้องดูนิสัยใจคอให้ดีๆ

ที่กล่าวมาในบทนี้ดูเหมือนจะชี้นำว่าสามีนั้นเป็นฝ่ายสร้างปัญหาให้ครอบครัวมากกว่า จริงๆ แล้วเป็นที่ทราบกันดีทั่วไปว่าปัญหาครอบครัวส่วนใหญ่จะมาจากฝ่ายชายมากกว่าฝ่ายหญิง แต่ฝ่ายผู้หญิงหรือภรรยาที่สร้างปัญหาให้ครอบครัวก็มีเช่นกัน แม้จะเป็นจำนวนที่น้อยกว่า

.. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สามารถจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความทุกข์ได้มาก
ถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและมีการเตรียมใจ ..

ตัวอย่างความทุกข์ของภรรยาที่สามีนอกใจและทำให้ลูกก็ทุกข์ด้วย เช่น

"ภรรยาแค้นใจไม่เลิกที่สามีนอกใจ ... ผู้หญิงอายุ 38 ปี เป็นครู สามีเป็นวิศวกร มาพบจิตแพทย์เพราะไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจะลืมเรื่องสามีปันใจให้ผู้หญิงอื่น ภรรยาต่อว่าสามีซ้ำๆ ซากๆ แม้สามีได้ยอมรับผิดและเลิกติดต่อกับผู้หญิงแล้วก็ตาม จนสามีไม่ยอมพูดเรื่องนี้อีก และเริ่มไม่พอใจภรรยา ภรรยารู้สึกคิดไม่ตก ทำใจไม่ได้ ไม่อยากมองหน้าสามี เรื่องเกิดเมื่อสามีไปเรียนปริญญาโทพบผู้หญิงคนหนึ่งเรียนอยู่ด้วยกันช่วยกันเรียนจนเกิดความใกล้ชิดสนิทสนม และรู้สึกชอบ คิดถึงไปกินข้าวกับผู้หญิงคนนั้น โทรศัพท์คุยกันประจำ

สาเหตุที่ภรรยารู้เพราะบังเอิญภรรยาไปจัดโต๊ะของสามีแล้วสมุดบันทึกตกลงมาจากโต๊ะและสมุดเปิดหน้าที่สามีเขียนบันทึกถึงการพบผู้หญิงคนนั้นพอดี ภรรยาจึงอ่านพบเรื่องราวทั้งหมดเข้า ภรรยาคิดไม่ตก คิดหมกมุ่น และมีคำถามในใจมากมาย เช่น


- ทำไมสามีจึงไปชอบได้ ทั้งๆ ที่ไม่เคยเป็นคนเจ้าชู้เลย


- ไม่เคยคิดมาก่อนว่าสามีจะทำเรื่องแบบนี้ได้


- ทำไมสามีจึงชอบผู้หญิงคนนั้น ทั้งๆ ที่ผู้หญิงคนนั้นก็มีสามีแล้ว


- ทำไมสามีจึงไม่หักห้ามใจของตัวเองให้ได้


- เมื่อรู้ว่าทำผิดครั้งแรก โดยไปกินข้าวกับผู้หญิงสองต่อสองแล้วทำไมจึงยังทำผิดครั้งต่อๆ มาอีก


- ทำไมสามีถึงมาหลอกตนได้ โดยชวนตนไปกับผู้หญิงคนนั้นหลายครั้ง


- ภรรยารู้สึกแค้นผู้หญิงคนนั้นมาก


- รู้สึกเหมือนถูกตบหน้า ถูกทรยศ และถูกหักหลังจากสามี


- รู้สึกเสียใจว่าตนเองไม่ดีอย่างไร ผู้หญิงคนนั้นดีกว่าอย่างไรรู้สึกสามีเห็นตัวเองไม่ดีพอ (ภรรยาเสียความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเอง)


- รู้สึกสามีไม่รักตนแล้ว จึงทำแบบนี้ได้


เรื่องนี้ถ้าภรรยาจะทำใจให้ได้จะต้องเข้าใจว่าจิตใจของมนุษย์บางคนอ่อนแอ บางครั้งถ้าไม่สามารถควบคุมจิตใจหรือกิเลสได้ก็จะเกิดความผิดพลาดแบบนี้ คนทุกคนมีโอกาสทำผิด แต่ถ้าทำผิดแล้วกลับใจและยอมรับผิด ก็ควรให้เรื่องจบไป เรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นแล้ว แก้ไขไม่ได้และได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว อย่าได้เสียเวลาชีวิตปัจจุบันที่ควรมีความสุขกับเรื่องในอดีตที่แก้ไขไม่ได้อีกเลย

.. การให้อภัย อโหสิกรรม เป็นสิ่งจำเป็น และคุ้มกับการไม่ต้องทุกข์ทรมานใจ ..

**********************************************

15 October 2547

By โดย ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

Views, 22210