เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

การดูแลผู้ป่วยด้วยแพทย์วิถีใหม่ เทคโนโลยีรับมือโรครองจากโควิด

การดูแลผู้ป่วยด้วยแพทย์วิถีใหม่ เทคโนโลยีรับมือโรครองจากโควิด

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จนกลายเป็นมหาวิกฤตทางสาธารณสุขโลก นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คนสนใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 ของ “โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน” เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงประกาศความสำเร็จในการเตรียมความพร้อม และยกระดับศักยภาพในเชิงการแพทย์สู่การเป็นผู้นำด้านการแพทย์วิถีใหม่ “new normal” ไปสู่ “new future” โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ ยกระดับการดูแลผู้ป่วยที่ตรงจุด มีประสิทธิภาพ

ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กล่าวว่า “เราอาจจะต้องอยู่กับ COVID-19 กันไปปีกว่าหรือสองปี เราจึงต้องรักษาสุขภาพให้ดีและแข็งแรง เพื่อรับมือกับการอาศัยในสภาวะที่โรคระบาดนี้ยังคงดำเนินอยู่ ดังนั้นการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และครอบคลุมทั้งระบบ เชื่อมโยงตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม จนถึงการติดตามผลหลังการรักษา จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญการของแพทย์แต่ละสาขา ทั้งยังจำเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์จากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่ชำนาญการเฉพาะทาง คอยสนับสนุนการทำงานของแพทย์ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำรงชีวิตได้ยาวนานมากขึ้น

สำหรับโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้มีการพัฒนายกระดับการให้บริการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องรับกับพฤติกรรม ของผู้มาใช้บริการที่เปลี่ยนไปอย่างครอบคลุมในทุกๆ มิติ ได้แก่ 1.การแยกพื้นที่บริการเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ สำหรับผู้มาใช้บริการ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย 2. Homecare services เช่น บริการฉีดวัคซีน บริการจัดส่งยา (Drug delivery) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ถึงง่าย และปลอดภัยสูงสุด

3.Virtual Care โทรเวช หรือ Telemedicine เพื่อตอบโจทย์การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ถือเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และปลอดภัยสูง การดูแลรักษาที่มีทั้งผ่านทางออนไลน์อย่างเดียว หรือผสมผสานออนไลน์เข้ากับ offline ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือพฤติกรรม การใช้บริการของผู้รับบริการทุกช่วงอายุ บางท่านสะดวก online บางท่านยังต้องการแบบ offline อยู่ หรือบางท่านก็เป็นแบบผสม เรียกได้ว่าเราสามารถที่จะให้บริการได้หมดทุกวิถีทาง เข้าถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอายุ กลุ่มประเภท โดยมีบริการต่างๆ อาทิ บริการเจาะเลือดที่บ้านแล้วสามารถฟังผลออนไลน์ การให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ การนัดการดูแลติดตามอาการผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นต้น และ 4. การจัดสัมมนาออนไลน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และความชำนาญทางการแพทย์ให้กับทีมแพทย์ จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม

สิ่งที่น่าสนใจคือ โรคภัยไข้เจ็บในอนาคต อันเกิดจากวิถีชีวิตใหม่ อาทิ office syndrome ก็ยังมีโรคที่คาดว่าจะพบได้ในผู้ป่วยในอนาคตอันใกล้นี้ และมาแรงนอกจากโควิด-19 คือ 1.กลุ่มของผู้สูงอายุที่อายุมากขึ้น และสิ่งที่จะต้องรับมือคือเรื่องชะลอวัย เช่น ทางรพ.ก็จะมีการส่งเสริมสุขภาพในการชะลอวัย กลุ่มผู้สูงวัยที่ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต และโรคหัวใจ โดยทีมแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ 2.คือโรคจิตเวช ซึ่งไม่ถึงกับเป็นโรคที่ผู้ป่วยเกิดอาการคุ้มคลั่ง แต่จะพบว่าผู้ป่วยมีภาวะเครียดและซึมเศร้ามากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบโรคโควิด-19 ส่วนนี้ทาง รพ.เปาโล พหลโยธิน ก็จะมีศูนย์สุขภาพจิต โดยมีทีมแพทย์จิตเวชมาให้คำปรึกษา และเน้นจัดกิจกรรมบำบัดผู้ป่วยโดยตรง และเรายังเป็น รพ.เอกชน ที่สามารถรองรับผู้ป่วยจิตเวชได้เป็นอย่างดี.

15 กันยายน 2564

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 2872