เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต เพิ่มช่องทางให้บริการคำปรึกษา แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่แยกกักตัวและผู้ที่สูญเสียคนที่รัก

กรมสุขภาพจิต เพิ่มช่องทางให้บริการคำปรึกษา แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่แยกกักตัวและผู้ที่สูญเสียคนที่รัก

กรมสุขภาพจิต เพิ่มช่องทางการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสำหรับประชาชนในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้แยกกักตัวที่บ้าน(Home isolation)/กักตัวในชุมชน (CommunityIsolation) และผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากวิกฤติการแพร่ระบาด ผ่าน LINE @1323FORTHAI และช่องทางสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วย ผ่าน LINE @mcattcovid เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีมากขึ้นในอนาคต

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตตระหนักถึงปัญหาของประเทศไทยในขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้นของเชื้อโควิด-19 และทรัพยากรที่จำกัดด้านสาธารณสุขซึ่งทำให้มีการปรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยให้ทำการรักษาด้วยวิธี Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) หรือ Community Isolation (การแยกกักตัวในชุมชน) ซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งอาจมีความกังวลมากขึ้นเพราะเป็นรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากการรักษาทางกายกับสถานพยาบาลทั่วไป นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอาจมีแนวโน้มทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตมากขึ้นตามมา ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องสูญเสียบุคคลที่ตนเองรักหรือสมาชิกในครอบครัวไป ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจได้อย่างมาก และอาจเกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตได้ในระยะยาว กรมสุขภาพจิตได้ติดตามและให้ความสำคัญกับกลุ่มต่างๆ ข้างต้นเป็นอย่างมาก จึงดำเนินการเพิ่มเติมช่องทางการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสำหรับประชาชนในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)/กักตัวในชุมชน (Community Isolation) และผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากวิกฤติการแพร่ระบาด ผ่าน LINE @1323FORTHAI ควบคู่ไปกับระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่มีอยู่เดิม และกรมสุขภาพจิตยังขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19หรือกำลังแยกกักตัว หรือสูญเสียบุคคลในครอบครัวที่ท่านรัก ให้ประเมินสุขภาพจิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยแพลตฟอร์ม Mental Health Check In เพื่อให้ทราบว่าตนเองกำลังมีความเสี่ยงต่อปัญหาความเครียด ซึมเศร้า หรือฆ่าตัวตาย ในระดับใด เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็วต่อไป

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตยังเปิดช่องทางสนับสนุนด้านสุขภาพจิตฉุกเฉินสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยประเภท Home/Community Isolation โดยเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ประเมินพบว่าผู้ป่วยที่กำลังดูแลอยู่นั้น มีปัญหาโรคทางจิตเวช ยาเสพติด เครียด นอนไม่หลับ ซึมเศร้า มีแนวโน้มทำร้ายตัวเองมีอาการหูแว่ว ภาพหลอน หวาดระแวง ในระหว่างที่แยกกักตัวรักษาอยู่ที่บ้าน บุคลากรสามารถส่งต่อข้อมูลและขอการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชั่น LINE @mcattcovid โดยเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตจะติดต่อกลับไปหาผู้ป่วยเพื่อประเมินอาการและให้คำปรึกษาเบื้องต้น และวางแผนการรักษาด้านสุขภาพจิตควบคู่ไปกับสุขภาพกายด้วย นอกจากนี้หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช ก็จะสามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างเป็นระบบอีกด้วย กรมสุขภาพจิตขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนไทยและบุคลากรทางสาธารณสุขที่กำลังทำงานอย่างเต็มศักยภาพทุกท่าน ให้ช่วยกันฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยสุขภาพจิตและพลังใจที่ดี

27 กรกฎาคม 2564

ที่มา แนวหน้า

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1630