เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตฯแนะใช้วัคซีนใจสู้ภัยโควิด พร้อมหลัก อึด ฮึด สู้

กรมสุขภาพจิตฯแนะใช้วัคซีนใจสู้ภัยโควิด พร้อมหลัก อึด ฮึด สู้

กรมสุขภาพจิตฯ แนะใช้วัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน พร้อมหลัก “อึด ฮึด สู้” เพื่อให้ประชาชนมีกำลังใจที่เพียงพอในการเผชิญปัญหา

วันที่ 29 มิ.ย.64 นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตได้แนะนำให้ประชาชนเติมพลังใจลดความเครียดและวิตกกังวลด้วย “วัคซีนใจ” เพิ่มพลังอึด ฮึด สู้ สร้างภูมิคุ้มกันจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 พร้อมย้ำชัดหากมีความรู้สึกกลัว กังวล ตื่นตระหนกจนนำมาสู่ความเครียด ให้ประชาชนปรับตัวเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งแบ่งปันกำลังใจให้กับตนเองและคนรอบข้าง เพื่อให้สังคมกลับสู่ภาวะปกติได้

การเสริมสร้างวัคซีนใจเป็นเครื่องมือที่จะช่วยดูแลและเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนเพราะ “วัคซีนใจฉีดได้เลยไม่ต้องรอ” ทั้งนี้วัคซีนใจนั้น สามารถฉีดได้ใน 3 ระดับ ตั้งแต่ ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน โดยวัคซีนใจในระดับบุคคลหรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล ด้วย หลัก “อึด ฮึด สู้” เพื่อให้ประชาชนมีกำลังใจที่เพียงพอในการเผชิญปัญหา

พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปได้ วัคซีนใจในระดับครอบครัว มุ่งเน้นให้สมาชิกในครอบครัวมีพลังฟันฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน ด้วย “3 พลัง” ได้แก่ พลังบวก พลังยืดหยุ่น และพลังร่วมมือ ขณะที่วัคซีนใจในระดับชุมชน ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านหลักการ “4 สร้าง 2 ใช้” คือการใช้ศักยภาพที่มีในชุมชน ร่วมกับใช้สายสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในชุมชน มาร่วมกันสร้างให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย รู้สึกสงบ รู้สึกมีความหวัง เข้าใจและให้โอกาสกันและกัน

การเสริมสร้างวัคซีนใจนี้เป็นนโยบายสำคัญและมีแผนจะบูรณาการความร่วมมือและฉีดวัคซีนใจ ทั้ง 3 ระดับ ให้กับประชาชนครอบคลุมทุกชุมชนอีกด้วย

30 มิถุนายน 2564

ที่มา แนวหน้า

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 2684