เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ.เสวนา “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19

สธ.เสวนา “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19

กระทรวงสาธารณสุข หนุนการใช้ “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19 พัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ พร้อมเร่งวิจัยประสิทธิผลและประสิทธิภาพฟ้าทลายโจรด้วยวิจัยมาตรฐาน สร้างความมั่นใจประชาชนด้วยหลักวิทยาศาสตร์

วันนี้ (17 มิถุนายน 2564) ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเสวนาวิชาการ “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19 เพื่อสื่อสารนโยบายสถานการณ์การใช้สมุนไพร เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์แผนไทย ในสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร นักวิชาการ แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย เภสัชกร พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน

นายพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า ประเทศไทยได้นำยาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ใช้ในผู้ป่วยโควิด เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับการยอมรับ และพร้อมนำไปช่วยในการรักษาควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นสมุนไพรที่ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีสารสำคัญ คือ “แอนโดรกราโฟไลด์” มีประสิทธิภาพหลายอย่าง ผลการวิจัยการใช้ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 พบมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้แต่หากนำมาใช้ในปริมาณที่แตกต่างกันก็จะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เมื่อป่วยควรใช้ในปริมาณตามคำแนะนำของแพทย์

“เวทีการเสวนาในวันนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งพัฒนาต่อยอดการแพทย์แผนไทยให้เข้มแข็งให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นธุรกิจได้ โดยต้องมีการวางแผนที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์มาช่วยพัฒนาสมุนไพรในการดูแลผู้ป่วย ขอให้ยอมรับความหลากหลายและหารือให้ได้แนวทางปฎิบัติที่เหมาะสม โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ทำวิจัยแบบ RCT (Randomised control trial) ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดลองทางคลินิก เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นวิธีการชั้นสูงสำหรับรองรับการใช้ยาสมุนไพรนี้ได้ชัดเจน” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

ด้านแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้นำยาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” เข้ามาใช้ในผู้ป่วยโควิด 19 อย่างกว้างขวาง อาทิ ศูนย์แรกรับนิมิบุตร โรงพยาบาลบุษราคัม และในเรือนจำที่มีผู้ป่วยโควิด ซึ่งการจัดเวทีเสวนาวิชาการในครั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพในสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยสามารถนำชมข้อมูลย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้อีกด้วย

18 มิถุนายน 2564

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1033