เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯแนะ5ข้อสำหรับสื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯแนะ5ข้อสำหรับสื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย

8 มิ.ย.64- พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊ก Ittaporn Kanacharoen เรื่อง“สื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย” โดยระบุรายละเอียดว่า

ในระยะที่ผ่านมามีรายงานข่าวการฆ่าตัวตายในสื่อต่างๆ มากขึ้น ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อประชาชนในวงกว้าง และมีความกังวลต่อการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายของสื่อมวลชนในประเทศไทย เนื่องจากข้อมูลจากการศึกษาวิจัยต่างๆ พบชัดเจนว่าการรับรู้ข่าวการฆ่าตัวตายมีโอกาสชักนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเกิดพฤติกรรมฆ่าตัวตายตามมาได้

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย มีข้อคิดเห็นต่อการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย ซึ่งสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบที่มีต่อผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ดังนี้

1. การเสนอข่าวควรระมัดระวัง ไม่ทำเป็นข่าวพาดหัว ไม่เขียนข่าวในลักษณะที่อ่านแล้วมีสีสัน หรือก่อความรู้สึกสะเทือนใจ

2. หลีกเลี่ยงการเขียนข่าวบรรยายวิธีการฆ่าตัวตายอย่างละเอียด การลงภาพการกระทำ หรือฉายคลิปซ้ำๆ

3. หลีกเลี่ยงการเน้นย้ำถึงสาเหตุ หรือสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิดถึงปัญหาต่างๆ อย่างละเอียด ซึ่งผู้ที่ซึมเศร้าหรือมีปัญหาอาจรู้สึกว่าผู้ฆ่าตัวตายมีปัญหาคล้ายกับตน มองว่าการฆ่าตัวตายคือทางออกของปัญหา

4. ระมัดระวังเป็นพิเศษในการนำเสนอข่าวผู้ฆ่าตัวตายที่เป็นดาราหรือผู้มีชื่อเสียง โดยเฉพาะในแง่มุมที่ทำให้เกิดความซาบซึ้งสะเทือนใจ ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้สูง

5. คำนึงถึงการนำเสนอข่าวที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกหรือผลกระทบในทางลบต่อญาติและผู้ใกล้ชิดผู้ฆ่าตัวตาย

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

8 มิถุนายน 2564

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1107