เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

โควิดระบาดทำคนไทยเครียดสูงเสี่ยงฆ่าตัวเอง แนะวัคซีนใจ 4 เข็มช่วยผ่านวิกฤติ

โควิดระบาดทำคนไทยเครียดสูงเสี่ยงฆ่าตัวเอง แนะวัคซีนใจ 4 เข็มช่วยผ่านวิกฤติ

กรมสุขภาพจิต ห่วงโควิดระบาดทำคนไทยเครียดสูงเสี่ยงทำร้ายตัวเอง แนะวัคซีนใจ 4 เข็ม ช่วยผ่านวิกฤติ ชมคนแก่-อสม. ฟื้นพลังใจได้เร็ว

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า อุณหภูมิใจของประชาชนขึ้นลงเร็วมาก ก่อนจะค่อยๆ คงที่ เป็นเพราะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิดมากขึ้น พลังใจก็กลับมาดีขึ้น แต่เมื่อเกิดการระบาดขึ้นมาเป็นวงกว้าง แนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตเริ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการระบาดมากประชาชนเริ่มมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตมากขึ้น เช่น เครียด ซึมเศร้า ทั้งนี้ จากการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตผ่านระบบ mental Health Check In วันที่ 1-15 เม.ย. ประชาชน 838,550 ราย มีผู้ที่มีความเครียดสูง เสี่ยงซึมเศร้า เสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเอง รวมถึงภาวะอ่อนล้า 38,804 ราย หรือ 4.63% ทั้งหมดนี้ได้มีการติดตามไปแล้ว 20,849 ราย หรือ 53.73% ที่เหลือ 17,893 รายหรือ 46.27% อยู่ระหว่างการติดตาม ดังนั้นต้องขอความร่วมมือคนที่เข้ามาประเมินให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับด้วย

“อุณหภูมิทางใจของประชาชนขึ้นลงเร็วมาก โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง พีคสุดวันที่ 12 เม.ย. อัตราความเครียดสูง 5.6 ซึมเศร้า 6.74 ภาวะหมดไฟ 7.06 และ มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 3.12 แต่ฟังการแถลงข่าวสถานการณ์ของอธิบดีกรมควบคุมโรควันนี้เห็นว่าอัตราการแพร่เชื้อ (R0) เริ่มคงที่ เริ่มจะดึงแนวโน้มการระบาดให้ลดลง กรมสุขภาพจิตก็มั่นใจว่าอุณหภูมิใจก็จะลดลงตามมา” พญ.พรรณพิมล กล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามระดับพลังใจ หรือความสามารถในการฟื้นจิตใจของตัวเองพบว่ากลุ่มที่สามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ดีที่สุดคือผู้สูงอายุ ร้อยละ 72.50% อสม 75.6% ทั้งๆ ที่เป็นกลุ่มที่ทำงานหนักและเป็นจิตอาสา อย่างไรก็ตามกลุ่มที่มีความเสี่ยงเดิมหรือมีปัญหาอยู่แล้ว เป็นกลุ่มที่จะมีพลังใจลดลง โดยพบอยู่ที่ 49.17% ดังนั้นกรมสุขจึงแนะนำวัคซีนทางใจ 4 เข็ม ฉีดทุกๆ วัน คือ 1. ความรู้สึกปลอดภัยไม่ว่าจะสายพันธุ์เปลี่ยนเป็นสายพันธุ์อะไรก็ตาม การป้องกันตัวเองยังเหมือนเดิมคือล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ไม่เข้าไปในที่ที่มีคนอัด 2.ไม่ตื่นตระหนก ขอให้ติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข ไม่เสพข่าวจากแหล่งที่มาไม่ชัดเจน เลือกรับเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นกับตัวเรา 3.ความหวัง ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะมองในมุมบวกหรือจะมองในสิ่งที่ทำให้เราห่อเหี่ยวใจ และส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้แก่กัน และ 4.ความเข้าใจ

19 เมษายน 2564

ที่มา เดลินิวส์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 783