เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

การคิดเชิงบวก เมื่อเริ่มสูงวัย

การคิดเชิงบวก เมื่อเริ่มสูงวัย

ในเวลาอีกไม่เกิน 35 ปี คนไทยที่อายุเกิน 65 ปี จะมีเกือบหนึ่งในสามของคนไทยทั้งหมด ดังนั้นโอกาสทางธุรกิจ สินค้าและบริการสำหรับผู้สูงวัยในอนาคตไม่จำเป็นต้องเน้นช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก หรือชะลอวัยเท่านั้น แต่สามารถเน้นมุม Positive Aging ได้เช่นเดียวกัน

ประเทศไทยกับความเป็นสังคมผู้สูงอายุนั้นเป็นสิ่งที่หนีกันไม่พ้น ตัวเลขจากองค์การสหประชาชาติระบุว่าในปี 2568 คนไทยที่อายุเกิน 65 ปี จะมีร้อยละ 16.2 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2573 ร้อยละ 19.6 จากนั้นก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นร้อยละ 30.3 ในปี 2598

หรืออาจจะกล่าวได้ว่าในเวลาอีกไม่เกิน 35 ปี คนไทยที่อายุเกิน 65 ปี จะมีเกือบหนึ่งในสามของคนไทยทั้งหมด ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่กับประเทศไทยอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกและนำไปสู่การเติบโตสำหรับธุรกิจหลายๆ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

โดยส่วนใหญ่แล้วธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมักจะเป็นในเรื่องของการเยียวยาหรือบรรเทาความสูงวัยที่กำลังมาเยือน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ผิวพรรณ ร่างกาย หรือแม้กระทั่งจิตใจ รวมถึงบรรดาสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงวัยส่วนมากมักจะตอกย้ำถึงวัยที่เพิ่มขึ้น ข้อความหรือสื่อทางการตลาดที่ออกมาส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นในเชิงลบที่ย้ำความสูงวัยมากขึ้น อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดของสินค้าสำหรับผู้สูงวัยใหม่ เป็นการเน้นในด้านบวกมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับผู้สูงวัย หรือกำลังจะเข้าสู่ความสูงวัย ทั่วโลกแล้วอุตสาหกรรมนี้มีการเติบโตเกือบร้อยละ 8 ในช่วงปี 2556-2562 ขณะที่ในปี 2563 ที่ผ่านมาก็มีมูลค่าอุตสาหกรรมทั่วโลกถึง 58.5 พันล้านดอลลาร์ คาดการณ์ว่าในปี 2569 อุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าถึง 88.3 พันล้านดอลลาร์ สำหรับในประเทศไทยเองยังไม่มีตัวเลขออกมา แต่กระแสความนิยมไม่น่าจะแพ้ประเทศอื่นๆ สังเกตได้จากลูกค้าหลักของเคาน์เตอร์เครื่องสำอางต่างๆ ในห้างสรรพสินค้าได้เลย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลลดราคา)

ที่ผ่านมานั้น บริษัทที่ผลิตเครื่องสำอางและการดูแลผิวสำหรับผู้สูงวัย มักจะชูจุดขายในเรื่องของการต่อต้านหรือชะลอความสูงวัยหรือ Anti-aging ทำให้มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่จะซื้อทุกผลิตภัณฑ์ที่มีคำว่า Anti-aging ที่ขวางหน้า แต่ในปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มใหม่ที่สำคัญนั้นคือการเลิกชูคำว่า Anti-aging ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการดูแลผิว ทั้งนี้เนื่องจากว่าคำว่า Anti-aging นั้นจะเป็นคำที่จะออกในเชิงลบนั้นคือการต่อต้านหรือชะลอต่อความสูงวัย นอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกกับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ Anti-aging เหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการชะลอหรือยับยั้งร่องรอยของความสูงวัย ในขณะที่จริงๆ แล้วผู้ที่ยังไม่สูงวัยก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน

แนวโน้มที่พบในปัจจุบันคือ แบรนด์ต่างๆ จะเริ่มหันมาใช้คำที่เป็นเชิงบวกกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคำว่า glow หรือ radiance หรือ luminosity ซึ่งล้วนเป็นคำที่ชวนคิดในเชิงบวกว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อใช้แล้วจะทำให้ใบหน้าและผิวพรรณเปล่งประกาย มีน้ำมีนวล มากกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลบริ้วรอย หรือชะลอความเหี่ยวย่นบนใบหน้า

ตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างเล็กๆ ของแนวคิดที่หันมาเน้นทัศนคติหรือมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับความสูงวัยหรือที่บางคนเรียกกันว่า Positive Aging ซึ่งเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมทั้งความคิด ทัศนคติ ประสบการณ์ เกี่ยวกับสิ่งดีๆ ของความเป็นผู้สูงวัย ซึ่งตรงข้ามกับในอดีตที่มักจะเชื่อว่าการก้าวสู่ความเป็นผู้สูงวัยแล้วก็จะเป็นช่วงปลายของชีวิต เป็นช่วงที่ผ่านพ้นวัยสดใสของชีวิตไปแล้ว

ปัจจุบันมีตัวอย่างและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Positive Aging อย่างมากมาย อย่างเช่นพบว่ากลุ่ม Baby Boomer (ผู้ที่มีวัย 57 ปีขึ้นไป) เป็นกลุ่มที่เข้าไปเป็นสมาชิกสถานออกกำลังกายมากที่สุด หรือเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาเกือบ 5 ชั่วโมงต่อวันกับ Smartphones รวมทั้งเป็นกลุ่มที่มีการสั่งซื้อของออนไลน์มากที่สุด

8 มีนาคม 2564

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 734