เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ทีมสุขภาพจิตเยียวยาจิตใจเด็ก-ครอบครัวแรงงานต่างด้าวหลังครบกำหนดกักตัว

ทีมสุขภาพจิตเยียวยาจิตใจเด็ก-ครอบครัวแรงงานต่างด้าวหลังครบกำหนดกักตัว

ทีมสหวิชาชีพสถาบันราชานุกูล และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เยียวจิตใจเด็กและครอบครัวแรงงานต่างด้าว ที่ตลาดกลางกุ้งหลังถูกกักตัวครบกำหนด

เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2564 ทีมสหวิชาชีพสถาบันราชานุกูล และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจเด็กและครอบครัวที่ถูกกักตัวที่ตลาดกลางกุ้งครบกำหนด เน้นเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตและเตรียมพร้อมกลับมาดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ New normal ในกลุ่มเปราะบางในกลุ่มเด็กและครอบครัวแรงงานข้ามชาติที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร

โดยเป็นกลุ่มครอบครัวแรงงานข้ามชาติที่ผ่านการกักตัวจนครบกำหนดระยะเวลา 14 วัน โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว(อสต.) ภายใต้แนวทางการป้องกันการติดเชื้อของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเป็นการทำกิจกรรมที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ เพื่อให้ผ่านเหตุการณ์วิกฤตกลับสู่ปกติให้เร็วที่สุด และใช้ระยะเวลาวันละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อวันจำนวน 3 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 11-13 มกราคม 2564

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คนต่อครั้ง แบ่ง 3 กลุ่ม คือ

1. เน้นสานสัมพันธ์ในครอยครัวสำหรับผู้ปกครองและเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ

2. เน้นการเสริมสร้างวินัยในเด็กอายุ 3-5 ปี

และ 3.เด็กอายุ มากกว่า 6 ปี เน้นเพศวิถีศึกษา

ระหว่างการทำกิจกรรมทุกคนมีสีหน้าและแววตาสบายใจ เด็กๆ มีท่าทีสนุกสนาน พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ทางสถาบันราชานุกูลได้จัดถุงของขวัญให้แก่เด็กๆประกอบด้วยแมสอนามัย เจลล้างมือ นมพาสเจอร์ไลซ์ และขนมอบกรอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทุกครอบครัวๆ ละ 1 ถุงด้วย

13 มกราคม 2564

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 735