เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ความเหมือนที่แตกต่างของปัญหาของวัยรุ่นยุคปัจจุบันกับยุคก่อน

ความเหมือนที่แตกต่างของปัญหาของวัยรุ่นยุคปัจจุบันกับยุคก่อน

ผู้ใหญ่ในยุคนี้มักจะรู้สึกว่าปัญหาวัยรุ่นยุคปัจจุบันนั้นมีมากมายน่าเป็นห่วง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเรียน ยาเสพติด ติดเกม การกลั่นแกล้งหรือบูลลี่ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการท้องในวัยเรียน ซึมเศร้า คิดมาก ฆ่าตัวตาย แต่หากผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันลองคิดดูดีๆ สมัยที่ผู้ใหญ่ในวันนี้เป็นวัยรุ่น ปัญหาเหล่านี้ที่กล่าวมาก็มีอยู่ มิใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนที่จะบ่นว่าลูกหลานวัยรุ่นที่มีปัญหา ควรเปลี่ยนมาตั้งสติทำความเข้าใจเสียใหม่ว่า อะไรทำให้ลูกหลานเกิดปัญหา และการแก้ปัญหาต้องเข้าใจบริบทของยุคใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ปัญหาวัยรุ่นมีความซับซ้อนและรุนแรงมากกว่าวัยรุ่นยุคเก่ามากนัก

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น มักเริ่มต้นจากความเบื่อเรื้อรัง หรือสภาพแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆ จนวัยรุ่นต้องการหลบหนีจากสภาพปัญหาเดิมๆ นั้น ได้แก่ ครอบครัวที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง จึงเต็มไปด้วยความรุนแรงทั้งทางวาจาและทางกาย ครอบครัวที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล จึงเต็มไปด้วยกฎระเบียบตีกรอบ ครอบครัวที่ไม่พึงพอใจในสิ่งที่เป็นหรือมี ทำให้เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบและอยากเป็นอยากมี จากพื้นฐานครอบครัวที่มีปัญหาซ้ำซาก จึงทำให้วัยรุ่นไม่ว่าจะยุคไหน ก็ต้องการการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็จะพยายามหลบหนีออกจากโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยปัญหา ไปสู่ที่เขาอยากให้เป็น และเขาสร้างมันขึ้นมาได้ แม้จะเป็นเวลาชั่วคราวก็ตาม โดยการขลุกอยู่กับเพื่อน การใช้สารเสพติด การมีแฟนและมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แต่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ทำให้ปัญหาวัยรุ่นยุคใหม่เกิดขึ้นและพัฒนาไปไกล ซับซ้อนและรุนแรงมากกว่าวัยรุ่นยุคก่อนมาก

ลองดูตัวอย่างปัญหาการถูกกลั่นแกล้ง สมัยก่อนวัยรุ่นก็แกล้งกัน แต่ผลกระทบจะอยู่ในวงจำกัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและรู้จักกัน เด็กที่ถูกแกล้งจะเจ็บใจ เสียใจ แค่ในวงแคบๆ ไม่นานก็ลืมและปรับความรู้สึกได้เร็ว แต่ปัจจุบันการบูลลี่ไม่ได้จำกัดแคบเหมือนเมื่อก่อน เพราะมีการสื่อสารต่อออกไปในวงกว้าง ผู้ที่ไม่รู้จักกันก็เข้ามาแสดงความเห็นใจหรือซ้ำเติมอย่างกว้างขวางมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะรู้สึกเจ็บใจ เสียหน้า และเสียใจอย่างรุนแรง เหมือนถูกสังคมทั้งสังคมตัดสิน ไม่ใช่แค่ในกลุ่มแคบๆ ทำให้ปัญหาบูลลี่กลายเป็นเรื่องใหญ่และส่งผลต่อจิตใจมหาศาล

ปัญหายาเสพติด ยุคไหนๆ ก็มี แต่สมัยก่อน การเข้าถึงยาเสพติดนั้นยากมาก แต่ยุคนี้ การซื้อหาแม้เป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่ก็มีขายออนไลน์อย่างกว้างขวาง ทำให้ปัญหายาเสพติดมีการขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น และรุนแรงมากขึ้น

เมื่อวัยรุ่นมีปัญหา ย่อมต้องการคนเข้าใจ ปรับทุกข์ปรับโศกได้ วัยรุ่นยุคก่อนโชคดีตรงที่ยังมีเพื่อนแท้เพื่อนที่ไว้ใจได้ในการรับฟังปัญหาและไม่มีพฤติกรรมบอกต่อ แต่วัยรุ่นยุคนี้น่าเห็นใจเพราะมีเพื่อนมากมาย แต่ส่วนใหญ่แทบไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้ เพราะด้วยความรวดเร็วและกว้างไกลของการสื่อสารยุคใหม่ ทำให้วัยรุ่นไม่ไว้ใจที่จะเล่าปัญหาของตัวเองให้ใครฟัง ดังนั้น จึงพบว่าเด็กวัยรุ่นยุคนี้ที่มีปัญหาสะสมเป็นเวลานาน หาทางออกไม่ได้ ไม่รู้จะระบายออกอย่างไร จึงเก็บกดเอาไว้จนพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นในปัจจุบัน

การแก้ปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ เน้นที่การแก้ไขที่พฤติกรรมที่เป็นปัญหา แต่การแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาแทบจะไม่มี จึงทำให้ปัญหายังคาราคาซังและทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองมองกระบวนการแก้ไขปัญหาใหม่ คือต้องแก้ปัญหาร่วมกันทั้งครอบครัว พ่อแม่ต้องลดอัตตาและไม่โทษปัญหาว่าเกิดจากลูกไม่รักดี แต่เกิดจากความอ่อนแอของครอบครัว จะแก้ปัญหาให้ยั่งยืน ต้องเริ่มที่พ่อแม่ผู้ปกครองที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบและจุดประกายให้เกิดปัญหายังลูกค่ะ

13 พฤษภาคม 2563

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 909