เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

คนไทยเครียดมากขึ้นจากโควิด-19 หวังจะคลี่คลาย

คนไทยเครียดมากขึ้นจากโควิด-19 หวังจะคลี่คลาย

กรมสุขภาพจิตเผยคนไทยเครียดมากขึ้น แต่มีความหวังสถานการณ์จะคลี่คลายมากขึ้น เชื่อมั่นระบบสาธารณสุข

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 เมษายน 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19(COVID-19) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมมีการดำเนินการสำรวจประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ใน 3 ประเด็น ผลการสำรวจพบว่า ประเด็น 1 ความปลอดภัย ทุกคนทำตามกฎแห่งความปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าเมื่อไปในที่ชุมชน กลุ่มประชาชน 96.8% เพิ่มขึ้นจาก 70% กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 97.4 % เพิ่มขึ้นจาก 78.2 % เรื่องการไม่ปกปิดความจริงเมื่อไปโรงพยาบาล ถ้าตนเองเสี่ยงต่อการติดเชื้อ กลุ่มประชาชน 92% เพิ่มขึ้นจาก 87.2% กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 96% เพิ่มขึ้นจาก 83.3%

ประเด็น 2 ความสงบ เรื่องระดับความเครียด กลุ่มประชาชน เครียดมากขึ้น โดยระดับความเครียดปานกลาง 37.2 % เพิ่มขึ้นจาก 14.1 % กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เครียดปานกลาง 34.8% เพิ่มขึ้นจาก 24 % เรื่องความรู้สึกปลอดภัย ทั้ง 2 กลุ่มรู้สึกว่าปลอดภัยมีความมั่นใจ ประเทศไทยให้ความรู้สงบจิตใจได้ค่อนข้างดี 80% เรื่องภาวะหมดไฟ บุคลากรทางการแพทย์ มีความเหนื่อยล้ามากขึ้นแต่ไม่ได้ล้ามาก สอดคล้องกับความสามารถในการทำงานที่ลดลง กลุ่มประชาชนก็เช่นเดียวกัน มีความเหนื่อยล้ามากขึ้น และความสามารถในการทำงานลดลง และความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีมองคนอื่นในแง่ลบ เหินห่างจากคนอื่น

ประเด็น 3 ความหวัง เรื่องในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา รู้สึกมีความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือไม่ ส่วนใหญ่แนวโน้มไปในทางดีขึ้น รู้สึกว่าจะคลี่คลายได้ เรื่องมีความเชื่อมั่นในระบบการดูแลด้านสาธารณสุข ทั้งบุคลากรฯและประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

9 เมษายน 2563

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana

Views, 963