เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

มธ.-ศิริราช ออกประกาศเตือน นศ.-บุคลากร เลื่อนไปประเทศที่มีโรคโควิด-19 ระบาด

มธ.-ศิริราช ออกประกาศเตือน นศ.-บุคลากร เลื่อนไปประเทศที่มีโรคโควิด-19 ระบาด

มธ.-ศิริราช ออกประกาศเตือนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เลี่ยง-เลื่อนเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดโรคโควิด-19

วันนี้ (20 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ต่างออกประกาศคำแนะนำถึงนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ถึงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ว่าควรเลื่อนการเดินทางไปก่อน หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศถึงนิสิตและบุคลากรเช่นกัน เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา

สำหรับ มธ.ออกประกาศโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ซึ่งระบุว่า ตามที่มีข่าวการระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะจีน ฮ่องกง ได้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีไต้และสิงคโปร์ จึงประกาศให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษายึดแนวคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบัติงาน การเรียน การจัดประชุม สัมมนาหรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย กรณีต้องเดินทางไปยังประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หากสามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้ ให้พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทาง ขอให้ระมัดระวังและป้องกันตนเอง จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ และเมื่อกลับจากการเดินทางควรเข้าระบบตรวจคัดกรองตามข้อแนะนำของด่านตรวจโรคอย่างเคร่งครัด หากมีการยกระดับที่สูงขึ้น หรือมีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงประการใดจากกระทรวงสาธาณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มธ.จะรีบดำเนินการประกาศมาตรการที่สมควรให้ทราบ

สำหรับประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ลงนามโดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยระบุว่า กรณีที่ สธ.ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาด ได้แก่ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จึงขอให้ 1. บุคลากรที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้รายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาและให้ผู้บังคับบัญชรายงานต่อรองคณบดีหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่กำกับดูแล รวมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตลอดเวลาและเฝ้าระวังตัวเองเป็นพิเศษ หลึกเลี่ยงการอยู่ในที่คนหนาแน่น รักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ต้องเข้ารับการตรวจที่หน่วยตรวจคัดกรองของโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น

2.บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะแล้ว ขอให้ทบทวนความจำเป็นของการเดินทาง ในกรณีที่พิจารณายกเลิกกิจกรรม คณะจะออกหนังสือประกอบการขอยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการขอคืนเงิน ในกรณีที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ขอให้บุคลากรระมัดระวังไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อ และเมื่อเดินทางกลับถึงประเหศไทย ให้ปฏิบัติตามแนวทางของคณะ

3. บุคลากรที่จะไปประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการลาอื่นใด ณ ประเทศที่มีความเสี่ยงหรือประเทศอื่นๆ โดยเดินทางก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 คณะขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง เนื่องจากไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าประเหศใดจะได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในอนาคตข้างหน้า

21 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana

Views, 846