เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

วัย Millennials สุขภาพแย่ ป่วยง่าย-ตายเร็ว โยงไลฟ์สไตล์ นอนดึก-ตื่นสาย-ซึมเศร้า

วัย Millennials สุขภาพแย่ ป่วยง่าย-ตายเร็ว โยงไลฟ์สไตล์ นอนดึก-ตื่นสาย-ซึมเศร้า

ขอต้อนรับสู่เช้าวันจันทร์ เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการทำงานที่วนเวียนเป็นวัฏจักรของคนกว่าครึ่งโลก พร้อมปัญหามากมายที่ส่งผลให้คนวัย Millennials มีสุขภาพที่แย่ลง แล้วคุณพร้อมแค่ไหนที่จะมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงเสียดฟ้าในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า

จากรายงานการดูแลสุขภาพฉบับใหม่ของ Blue Cross Blue Shield ที่ตีพิมพ์รายงานยาวกว่า 32 หน้า ได้ให้รายละเอียดของปัญหามากมายที่คนวัย Millennials จะต้องรับมือ ทั้งการมีสุขภาพที่แย่ลงและต้องใช้จ่ายด้านสุขภาพมากขึ้น ในบทนำของรายงานดังกล่าว นักวิเคราะห์จาก Moody Analytics ระบุว่า ในการตรวจสอบรูปแบบสุขภาพของวัย Millennials พบว่า คนวัยนี้มีแนวโน้มที่จะป่วยและอายุสั้นกว่าคน Gen X หรือตีความได้ว่า "พวกเขาจะอายุสั้นกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่"

โดยเรื่องที่จะส่งผลอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของวัย Millennials ไม่ใช่สงครามหรือโรคติดต่อร้ายแรง แต่มันคือเรื่องของ "ภาวะซีมเศร้าและสมาธิสั้น" ซึ่งจะนำไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ ข้อมูลสนับสนุนเรื่องนี้คือ ระหว่างปี 2014-2017 พบว่าอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าและภาวะสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในคนวัย Millennials ซึ่งแตกต่างจากคน Gen X ที่มีแนวโน้มจะตายด้วยโรคหัวใจและโรคมะเร็ง

18 พฤศจิกายน 2562

ที่มา โพสต์ทูเดย์

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 948