เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตรณรงค์ป้องกัน ฆ่าตัวตาย

กรมสุขภาพจิตรณรงค์ป้องกัน ฆ่าตัวตาย

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวหลังเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย “หัวใจมีหู HEART WITH EARS” ซึ่งองค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 10 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ว่า

สถิติล่าสุดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายในประเทศไทย ปี 2561-2562 ในปี 2561 รอบ 6 เดือนแรก ร้อยละ 3.14 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ส่วนรอบ 6 เดือนหลัง ร้อยละ 3.18 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน และในปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก ร้อยละ 3.08 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน และส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 45 ปี โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 80.4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย พบเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ ร้อยละ 53.04 ปัญหาจากสุราร้อยละ 29 โรคทางกาย ร้อยละ 25.7 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 19 โรคทางจิต ร้อยละ 12 และโรคซึมเศร้า ร้อยละ 7.8 และพบว่า ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายจะไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำใน 1 ปี ถึงร้อยละ 94.27

นพ.พงศ์เกษม กล่าวต่อว่า ทั้งนี้กรมสุขภาพจิต ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะการสร้างทักษะพื้นฐานต่างๆ เพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพจิตโดยรวมดีขึ้น เปิดใจรับฟังกันมากขึ้น ส่งผลไปยังเป้าหมายของการลดความสูญเสียจากการฆ่าตัวตายได้เป็นผลสำเร็จ.

12 กันยายน 2562

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By Nitayaporn/Thongpet/Kanchana

Views, 533