เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ เร่งพัฒนาระบบบริการเป็นที่พักใจผู้ป่วย

รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ เร่งพัฒนาระบบบริการเป็นที่พักใจผู้ป่วย

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ ได้เร่งพัฒนาระบบบริการให้เป็นที่พักใจของผู้ป่วยทางจิตที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 9 โดยการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ปรับปรุงสถานที่ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม และมีกิจกรรมบันเทิงใจหลากหลายให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย

ด้านนางสาวปริยา ปราณีตพลกรัง พยาบาลจิตเวช หัวหน้าหอผู้ป่วยเฟื่องฟ้า โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ เผย ได้ปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วยเฟื่องฟ้า เป็นหอผู้ป่วยยิ้มได้ โดยใช้วิธีการดูแลแนวใหม่ ช่วยลดการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วย และจัดกิจกรรมช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแวดล้อมให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย ลดสภาวะตึงเครียด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการฝึกสติ การออกกำลังกายประกอบจังหวะ การวาดภาพระบายสี และการประดิษฐ์งานศิลปะ ผลการทดลองใช้เป็นเวลา 6 เดือน ได้ผลอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ ส่งผลให้การจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยที่ก้าวร้าวมีแนวโน้มลดลงเหลือเพียงร้อยละ 11

15 สิงหาคม 2562

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 656