เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

“โรคซึมเศร้า” กับ “ความเศร้า” แตกต่างกันอย่างไร?

“โรคซึมเศร้า” กับ “ความเศร้า” แตกต่างกันอย่างไร?

นพ.กานต์ จำรูญโรจน์ อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ทำให้มีความคิดฆ่าตัวตายเกิดขึ้น เมื่อใดก็ตามที่อาการซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อชีวิต และทำให้ทุกข์ทรมานใจอย่างมาก

• โรคซึมเศร้ามีทั้งหมด 9 อาการ แต่ 2 อาการที่เป็นข้อบ่งชี้สำคัญ คือ มีอาการเศร้า หงุดหงิดเบื่อหน่ายไม่มีความสุขกับสิ่งที่เคยชอบทุกวันทั้งวัน ต่อเนื่องกัน 2 สัปดาห์

• ใครบ้างที่เสี่ยงซึมเศร้า มีประวัติครอบครัวมีพ่อแม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ลูกมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ เป็นคนขี้กังวลทำให้คิดเยอะเครียดง่าย ความนับถือตนเองต่ำ รู้สึกเราไม่มีคุณค่า สารเสพติดเสี่ยงกับโรคซึมเศร้า ที่ใช้เยียวยาความเศร้าบางอย่าง เคยได้รับการกระทบกระเทือนจิตใจอย่างมากในวัยเด็ก ความเครียดสะสม มีปัญหาหย่าร้างหรือปัญหาชีวิตสมรส การศึกษาที่ต่ำ

• อาการซึมเศร้าในวัยรุ่น อาจไม่ได้เศร้า แต่อาจแสดงเป็นความหงุดหงิดเกเร เช่นเดียวกับผู้สูงอายุ อาจไม่ได้แสดงออกทางอารมณ์ แต่แสดงออกทางกาย เช่น อาการปวดหัว หรืออ่อนเพลียเป็นอย่างมาก

• โรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคของความอ่อนแอ แต่คือการที่เราเผชิญกับโรคและสามารถรักษาให้หายขาดได้ในที่สุด

27 มิถุนายน 2562

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 532