เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ.ร่วมมือพัฒนานโยบายสุขภาพ-งานวิจัย 6 ปท.เอเชียแปซิฟิก

สธ.ร่วมมือพัฒนานโยบายสุขภาพ-งานวิจัย 6 ปท.เอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์แก่คณะกรรมการบริหารของ Asia Pacific Observatory (APO) on Health Systems and Policies ครั้งที่ 9 และการประชุมคณะกรรมการบริหารของ APO on Health Systems and Policies ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยดุ๊ก คุนซาน มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นคณะกรรมการบริหาร Asia Pacific Observatory (APO) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะ 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การปรับบทบาทของ APO ให้พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้กำหนดนโยบายของประเทศสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น และการคัดเลือกสถาบันวิชาการ 3 กลุ่ม และมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อมาทำงานร่วมกับ APO ระหว่างปี 2562-2564 ทั้งนี้ มีกลุ่มสถาบันวิชาการของไทย ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ หรือ International Health Policy Program (IHPP) นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สถาบันวิชาการของไทยจะได้เสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยกับประเทศสมาชิก APO

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า สำหรับ Asia Pacific Observatory (APO) ก่อตั้งในปี 2554 มีหน้าที่หลักในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบายและระบบสุขภาพของประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ดังกล่าวพัฒนานโยบายสุขภาพ เพื่อการบรรลุการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประเทศสมาชิก ซึ่งเน้นการทำวิจัย สร้างองค์ความรู้ เป็นข้อมูลให้ผู้กำหนดนโยบายนำไปใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ โดยในปัจจุบันมีสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฟิจิ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และยังได้รับความร่วมมือจากเขตการปกครองฮ่องกง ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ธนาคารโลก องค์การอนามัยโลก และสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกด้วย

18 มิถุนายน 2562

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet

Views, 1042