เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

วอนสังคมร่วมดึงศักยภาพเด็กออทิสติก

วอนสังคมร่วมดึงศักยภาพเด็กออทิสติก

"ดารณี"เผยแนวโน้มเด็กพิการเพิ่มต่อเนื่อง-หลายเท่าตัว แนะพ่อแม่ ผู้ปกครองเปิดใจยอมรับลูกเป็นออทิสติก รู้เร็วพัฒนาเด็กได้เร็ว ขณะเดียวกันครู- เพื่อนร่วมสถาบันต้องช่วยดูแล

วันนี้(4 มี.ค.)รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.)กล่าวตอนหนึ่งในเวทีเสวนาเรื่อง"ถอดบทเรียนการดูแลนิสิตออทิสติกในรั้วเขียวม่วง"ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.)เมื่อเร็วๆนี้ว่า ในช่วง 10ปีที่ผ่านมาจำนวนนักศึกษาพิการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและหลายเท่าตัวในจำนวนนี้มีนักศึกษาที่มีความบกพร่องไม่เห็นเด่นชัดอาทิ ความบกพร่องการเรียนรู้ทางสติปัญญา พฤติกรรมหรืออารมณ์และออทิสติก ขณะที่ในพ.ร.บ.การจัดการศึกษาคนพิการพ.ศ.2551กำหนดให้คนพิการมีสิทธิโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษา3คนขึ้นไปจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาและขณะนี้มีมหาวิทยาลัย 40แห่งที่จัดตั้งศูนย์ฯเพื่อดูแลเด็กกลุ่มนี้ แต่ก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งที่ตั้งศูนย์ฯขึ้นเพื่อต้องการเงินอุดหนุนแต่ไม่ดูแลเด็กอย่างเต็มที่

 “เด็กบางคนดูไม่ออกว่าเป็นออทิสติก เพราะทุกอย่างเก่งหมดแต่มีปัญหาการเข้าสังคมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงขอฝากพ่อแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกให้เปิดใจยอมรับลูกเพราะถ้ารู้เร็วว่าเด็กเป็นออทิสติกจะได้ช่วยกันบำบัด ซึ่งจะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและสามารถดึงศักยภาพของเด็กออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพราะเด็กทุกคนมีความสามารถต้องเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาให้เด็กได้แสดงความสามารถ ความถนัดออกมา ขณะเดียวกันครูต้องเข้าใจเด็กต้องทำงานควบคู่ไปกับพ่อแม่และครอบครัว นอกจากนี้เพื่อนและบุคลากรในมหาวิทยาลัยก็มีส่วนสำคัญต้องช่วยด้วยเพื่อเด็กเหล่านี้จะได้รับการพัฒนากันอย่างเป็นระบบ”รศ.ดร.ดารณีกล่าว. ..

5 มีนาคม 2562

ที่มา เดลินิวส์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 302