เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ขีดสเปก!เด็กไทย”สูงดีสมส่วน-”ไอคิว”เลย 100

ขีดสเปก!เด็กไทย”สูงดีสมส่วน-”ไอคิว”เลย 100

สยามรัฐออนไลน์ 18 มกราคม 2562 12:16 กทม.

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด สอดรับนโยบายรมว.สาธารณสุขที่ต้องการให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนเต็มศักยภาพ และมีทักษะด้านไอคิวเกิน 100 โดยกำหนดตัวชี้วัดปี 62 ให้เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 68 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเด็กไทยอายุ 0-5 ปี เตี้ยร้อยละ10.6 ดีขึ้นจากเดิม แต่ยังมีภาวะอ้วน พบร้อยละ 9.1 กล่าวได้ว่า 1 ใน 10 ของเด็กปฐมวัยไทยอ้วน และ เมื่อเข้าสู่วัยเรียนพบเด็กอายุ 6-14 ปี ภาวะเตี้ยดีขึ้น แต่ภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 13.1

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกก.สาธารณสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมฯได้ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อดูแลสุขภาพตั้งแต่ตั้งครรภ์ การคลอดและหลังการคลอดต่อเนื่องด้วยการพัฒนายกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ ด้านการดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้-การเล่น และด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปสู่เด็กไทย IQ เกิน 100 และ EQ ที่ดีขึ้น

18 มกราคม 2562

ที่มา สยามรัฐ

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet

Views, 517