เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สถาบันราชานุกูล จัดงานวันเด็ก ชูคิดเป็น คิดดี คิดให้ฯ

สถาบันราชานุกูล จัดงานวันเด็ก ชูคิดเป็น คิดดี คิดให้ฯ

สถาบันราชานุกูล 11 ม.ค.- อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ แนะสร้างเยาวชน เป็นคนคิดเป็น คิดเป็น คิดให้

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดงานกิจกรรมวันเด็ก สถาบันราชานุกูล ภายใต้ชื่องาน “คิดเป็น คิดดี คิดให้ นำเยาวชนไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0” ว่า ปัจจุบัน สังคมให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโต ทางร่างกายและสติปัญญา แต่ที่ไม่ควรมองข้ามคือการเจรืญเติบโต ทางความคิด คิดในทางที่ดี คิดในทางที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ และทำเพื่อส่วนร่วม การปลูกฝังเด็กในเติบโต เป็นเด็กที่คิดเป็น คิดดี คิดให้ ครอบครัวสังคมต้องรู้จัก ฝึกสอนและเป็นแบบอย่างด้วยการ ฝึกให้มีการตั้งเป้าหมาย และยืดหยุ่นได้เมื่อมีเงื่อนไข สอนให้คิดบวกมองโลกในแง่ดี เล่นการให้เด็กเล่นกีฬาก็เป้นส่วนหนึ่งของการฝึกความคิดและทักษะการแบ่งปันอยู่ร่วมกับผู้อื่น อย่าปล่อยให้เด้กติดสมาร์ทโฟน หรือ เกมส์ ขณะเดียวกัน ต้องรู้จักแบ่งปัน ด้วย .-สำนักข่าวไทย

11 มกราคม 2562

ที่มา The Nation

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 323