เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

รมว.สธ.เปิดคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ป่างิ้ว เชียงราย จ่อเปิดอีก 364 แห่งในปี 62

รมว.สธ.เปิดคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ป่างิ้ว เชียงราย จ่อเปิดอีก 364 แห่งในปี 62

เผยแพร่: 29 ต.ค. 2561 17:54 ปรับปรุง: 29 ต.ค. 2561 18:31 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รมว.สธ.เปิดคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ป่างิ้ว จ.เชียงราย ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ติดตามต่อเนื่องที่บ้าน ลดแออัด ค่าใช้จ่ายไปรักษา รพ.ใหญ่ ปี 62 จ่อขยายอีก 364 แห่ง จากที่มีแล้ว 1,170 แห่ง

วันนี้ (29 ต.ค.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ว่า รัฐบาล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งมี รพ.สต.ทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพให้การดูแลประชาชนใกล้ชิด ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สำหรับคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ป่างิ้ว เป็น PCC ต้นแบบเขตชนบทปี 2561 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว มีการจัดบริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าออกตรวจรักษา ให้บริการทุกกลุ่มวัย มีคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ในปี 2561 PCC รพ.สต.ป่างิ้วให้บริการผู้ป่วยในเขตพื้นที่ร้อยละ 87 ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร้อยละ 77.8 ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทั้ง 16 รายต่อเนื่อง โดยทีมหมอครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ขณะนี้ ทั่วประเทศมีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) จำนวน 1,170 แห่ง ในปีงบประมาณ 2562 จะจัดตั้งเพิ่มอีก 364 แห่งตามจำนวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เน้นคุณภาพให้มีต้นแบบของแต่ละเขตเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับคลินิกหมอครอบครัวในเขต พัฒนารูปแบบมาตรฐานบริการ จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาแอปพลิเคชัน H4U สำหรับประชาชนรู้ข้อมูลสุขภาพของตนเอง โปรแกรมจัดการข้อมูลสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรอบรมสหวิชาชีพของทีมหมอครอบครัวและอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่ผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สามารถผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 9 คน อยู่ระหว่างฝึกอบรมอีก 21 คน โดยจังหวัดเชียงรายมีประชากร 1.1 ล้านคน ควรมีทีมหมอครอบครัว 107 ทีม ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 19 ทีม จึงต้องเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

30 ตุลาคม 2561

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Kanchana

Views, 483