ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ประชุมวิชาการ สุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต : โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ศูนย์สุขภาพจิต

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ที่ตั้ง 472 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ที่ตั้ง 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ที่ตั้ง 1 ซ.เจริญกรุง 34 (วัดม่วงเเค) ถ.เจริญกรุง ข.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ที่ตั้ง 169 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ที่ตั้ง 206/5-6 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ที่ตั้ง 94/1 ม.3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ที่ตั้ง เลขที่ 389 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ที่ตั้ง 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ที่ตั้ง 59/168 ม.3 ถ.พระยาสัจจา-คีรี ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 20000
10   ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ที่ตั้ง 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
11   ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 2 ม.4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
12   ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ที่ตั้ง 999 ม.2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
13   ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ที่ตั้ง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ทั้งหมด : 13 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1