เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

ค่านิยมองค์การ (กระทรวงสาธารณสุข)

ค่านิยมองค์การ (กระทรวงสาธารณสุข) คือสิ่งที่ชาวกระทรวงสาธารณสุขทุกคนควรยึดถือและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ และนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจของประชาชน

Final version : core values M O P H

M astery เป็นนายตนเอง

O riginality เร่งสร้างสิ่งใหม่

P eople center approach ใส่ใจประชาชน

H umility ถ่อมตนอ่อนน้อม

13 ตุลาคม 2559 By Chinoros Leesawat Views, 1347 Visit : Facebook