แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน


ข้อที่ 1 เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร ?

ข้อที่ 2 ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ ?

ข้อที่ 3 ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ ?

ข้อที่ 4 เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง ?

ข้อที่ 5 เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป ?

ข้อที่ 6 รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือครอบครัวผิดหวัง ?

ข้อที่ 7 สมาธิไม่ดี เวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ ?

ข้อที่ 8 พูดช้า ทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถ อยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น ?

ข้อที่ 9 คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี ?


แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)

Dependent DropDown List Credit: https://medium.com/