ระบบจองคิวโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต

 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 210 ม.11 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 86 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 2 ม.4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 6013
 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65220
 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 440 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 472 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 176 ม.3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 61 ซ.เทศบาล19 ถ.สุขุมวิท อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 10270
 โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 289 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 23 ม.8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
 สถาบันราชานุกูล 4737 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 282 ม.15 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 289 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 75/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400