เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

ผู้วิจัย/Authors: Sunuttra Taboonpong

ชื่อเรื่อง/Title: The Effects of Tai Chi on Sleep Quality Well-Being and Physical Performances among Older Adults.

แหล่งที่มา/Source: Thai Journal of Nursing Research, Vol. 12, No. 1, January-March 2008, Page 1.

รายละเอียด / Details:

The elderly face physiological decline leading to problems such as chronic illness poor physical performance and emotional disturbance. Thepractice of Chi is generally considered psychologically and physiologically beneficial for older adults but scientific reports on its benefits are still limited. This quasi-experimental study a pre-post test with control group design investigated the effects of low intensity and short term Tai Chi practice on sleep quality general well-being and physical performance. The subjects were purposefully selected from elders who lived in residential care facilities in accordance with the study inclusion criteria.There were 25 elders in each experimental and control group. The experimental group engaged in 22 minutes Tai Chi training at least three times a week for 12 weeks. The control group engaged in their usual activities without Tai Chi. The Pittsberg SleepQuality Index (PSQ)and General Well-Being Scale (GWBS) questionnaires were used to assess the subjects sleep quality and well-being. The physical performances including 2 minutes step lung capacity and sit and reach test were measured by a professional staff from a Provincial Sport Authority. These measures were taken at the first and fourteenth weeks of the study Independent and paired t-tests were used in data analysis. The two groups had no dofference in personal characteristics and baseline outcome measures. The experimental group showed significantly greater change score of the PSQI (p‹.01) and step test (p<.05). The change scores of the GWBS Iung capacity and sit and reach test between the two groups showed no differences. The results indicated that a low intensity Tai Chi exercise for 12 weeks could improve sleep quality and physical performance on balance and flexibility of legs in older adults.

Keywords: emotion, psychological, Tai Chi, sleep quality, well-being, physical performance, older adults, nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2008

Address: Associate Professor, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University

Code: 200800100

ISSN/ISBN: 0859-7685

Country of publication: Thailand

Language: Thai

Category: Abstract Journal

Download: