หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (ใหม่ปีพ.ศ. 2457)
Download เอกสาร
   Zip Files   |   PDF Files   |   บทความโรคซึมเศร้า

คำชี้แจง: คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ท่านสำรวจตัว ท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใด

การแปลผล : ตอบว่า  'มี'  ตั้งแต่ 6 ข้อขึ้นไป หมายถึง มีภาวะซึมเศร้า ควรได้รับบริการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือพบแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา และคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายควบคู่กันไปด้วย

เริ่มทำแบบคัดกรองเพื่อประเมินภาวะซึมเศร้า: กรุณาเลือกคำตอบดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับตัวท่านหรือผู้ถูกประเมินมากที่สุด และตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านหรือผู้ถูกประเมินมากที่สุด
 
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานภาพสมรส  

 1. รู้สึกจิตใจหม่นหมองหรือไม่ (เกือบตลอดทั้งวัน)  มี ไม่มี
 2. รู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้  มี ไม่มี
 3. รู้สึกหมดอาลัยตายอยาก  มี ไม่มี
 4. รู้สึกไม่มีความสุข หมดสนุก กับสิ่งที่เคยชอบและเคยทำ  มี ไม่มี
 5. รู้สึกผิดหวังในตนเอง และโทษสิ่งที่เกิดขึ้น  มี ไม่มี
 6. รู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง  มี ไม่มี
 7. รู้สึกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากสุงสิงกับใคร  มี ไม่มี
 8. รู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า  มี ไม่มี
 9. คิดอะไรไม่ออก  มี ไม่มี
 10. หลงลืมง่าย  มี ไม่มี
 11. คิดอะไรได้ช้ากว่าปกติ  มี ไม่มี
 12. ทำอะไรอืดอาด เชื่องช้ากว่าปกติ  มี ไม่มี
 13. รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง  มี ไม่มี
 14. รู้สึกเบื่ออาหาร กินได้น้อยกว่าเดิม  มี ไม่มี
 15. นอนหลับๆ ตื่นๆ หลับไม่สนิท  มี ไม่มี

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน