หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
สืบค้นฐานข้อมูลวิจัย     
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  แบบวัดความสุขคนไทย(15 ข้อ)
  แบบประเมินความเครียด
  แบบคัดกรองซึมเศร้า 8 ข้อ
  คัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
  คัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก
  แบบทดสอบอื่นๆ
  แผนที่ตั้งกรมสุขภาพจิต
  แผนผังเว็บไซต์
  Download
  DMH's MAIL
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงครึ่งหลังแผนฯ 11 (58-59) และนโยบายการดำเนินการสุขภาพจิตปี 2558-2559 
  วารสารกรมสุขภาพจิต
  ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2557
  คำอธิบายตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2558 ฉบับปรับปรุง 
  รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2557
• Suicide Prevention: One world Connected
สืบค้นฐานข้อมูลวิจัย  

    บทความด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

 •  6/30/2015 8:14:30 AM
      Dangerous Habits ทำสุขภาพจิตเสีย...
 •  6/30/2015 7:56:39 AM
      โรคอยากสวยระบาดเด็กสาวจิตป่วยกันเป็นแถว...
 •  2/23/2015 1:51:00 PM
      น้ำช่วยบำบัดจิตใจ...
 •  2/23/2015 1:41:02 PM
      4 เทคนิคปรับอารมณ์ รับมือมนุษย์ลุง-ป้าในที่ทำงาน...
 •  11/18/2014 1:54:25 PM
      วีดีโอเกมคอมพิวเตอร์ในผู้สูงอายุ ฝึกสมองต้านซึมเศร้า... • รู้เท่าทันสื่อ ...
 • 10 คาถา ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม...

  คลิกที่เพื่ออ่านต่อ...
 •     ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
    Postpartum Depression: its Relationship to Childbirth and Child Health at Ramathibodi Hospital.
    Asymmetry of fingerprint pattern among Thais.
    Depression in adolescents whose parents died from AIDS.
    รายงานเบื้องต้น ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์.
    Stress of industril employees.
    Psychiatric Disorders in Children due to Disasters: Study in Landslide and Flood at Uttaradit Province 2006.
    ความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม.
    Marital satisfaction in patients with major depressive disorder.
    ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.


      E-Books

 •  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
      เอกสารประชุมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 24-26 มิ.ย. 58...
 •  กรมสุขภาพจิต
      คู่มือตัวชี้วัด58-รอบ 6 เดือนหลัง...
 •  กรมสุขภาพจิต
      กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 14...
 •  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
      ASEAN COUNTRIES MENTAL HEALTH DATABANK 2015...
 •  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
      ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558...
 •  กรมสุขภาพจิต: การดำเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
      ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน...
 •  กองคลัง
      แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเดินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558... • [ ประกาศกระทรวงฯ เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ]

  Loading the player...

  Mindfulness in Organizations
  [คลิกที่นี่เพื่อ Download วีดีโอ]  , [ View on Youtube ]   , [ World Bipolar Day's 2015 Gallery ]
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (89)
      Mindfulness in Organizations...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (177)
      World Bipolar Day...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (194)
      Happiness Day 2015...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (804)
      ชมบอลให้สนุก สุขภาพดีช่วงฟุตบอลโลก โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (1407)
      รายการเดินหน้า พัฒนาราชการไทย ตอนรางวัล Un Public Service Awards โดย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (1383)
      แถลงข่าวงานวันออทิสติกโลก ประจำปี 2556 โดยรมต.ช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข (นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว) ณ โรงแรม ที เค พาเลซ...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (1776)
      รวมพลังสร้างรอยยิ้มให้สตรีและเด็ก...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (2470)
      เตรียมพร้อม อีคิวเด็กไทย ก้าวสู่อาเซียน ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (2143)
      ระวัง!! โรคติดพนันฟุตบอล...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (2583)
      โครงการบ้านอุดมสุข ความสุขสร้างได้...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (1976)
      สัมภาษณ์พิเศษนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ในรายการ เดินหน้าพัฒนาราชการไทย เรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐความท้าทายใหม่บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (1968)
      โครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขังสู่ชีวิตใหม่ นายแพทย์สรุวิทย์ คนสมบรูณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธรณสุขและนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต...

 •  เอกสารเผยแพร่โครงการฯ
   Download คู่มือ
   Technology
   Knowledge
   แบบประเมินฯ
   รายงาน
   1667 สายด่วนสุขภาพจิต

      เว็บไซต์แนะนำ

  หน่วยงานส่วนกลาง 

  โรงพยาบาล/สถาบัน 

  ศูนย์สุขภาพจิต 

  โครงการสำคัญฯ 

  แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบการให้บริการสายด่วน 1323 

  DMH's Video 

  FAQ ภายในกรม 

  ชุมชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  

  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (สคสช)

      โครงการสำคัญ

    คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช th/en

    TO BE NUMBER ONE

    ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

    ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต

    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ข้อมูลการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ 1323

    ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

    โครงการพัฒนาสติปัญาเด็กไทย

    พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551  

    โครงการพัฒนาสติปัญญา IQ EQ เด็กไทย 

      ข่าวฯ กรมสุขภาพจิต

  ข่าวสุขภาพจิตประจำวัน 

  สื่อ กับ สุขภาพจิต 

  ข่าวแจก กรมสุขภาพจิต 

  ข่าวสารกรมสุขภาพจิต 

  ข่าวรับสมัครงาน 

  ประกาศสอบราคา  

  ประกาศประกวดราคา 

  ข่าวรับสมัคร [หน่วยงานอื่นๆ]  

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต :
  Loading

  [ คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ]

  DMH's Search:   
  เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
   บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

  ©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
  Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

  เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                      

    กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน