หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
สืบค้นฐานข้อมูลวิจัย     
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  แบบวัดความสุขคนไทย(15 ข้อ)
  แบบประเมินความเครียด
  แบบคัดกรองซึมเศร้า 8 ข้อ
  คัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
  คัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก
  แบบทดสอบอื่นๆ
  แผนที่ตั้งกรมสุขภาพจิต
  แผนผังเว็บไซต์
  Download
  DMH's MAIL
  นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2559 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงครึ่งหลังแผนฯ 11 (58-59) และนโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559 
  วารสารกรมสุขภาพจิต
  ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2557
  คำอธิบายตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2558 ฉบับปรับปรุง
  รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2557
• รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วประเทศ ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบนเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.
สืบค้นฐานข้อมูลวิจัย  

    บทความด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
    ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  Postpartum Depression: its Relationship to Childbirth and Child Health at Ramathibodi Hospital.
  Asymmetry of fingerprint pattern among Thais.
  Depression in adolescents whose parents died from AIDS.
  รายงานเบื้องต้น ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์.
  Stress of industril employees.
  Psychiatric Disorders in Children due to Disasters: Study in Landslide and Flood at Uttaradit Province 2006.
  ความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม.
  Marital satisfaction in patients with major depressive disorder.
  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.


    E-Books

 •  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
      คำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ 9 เดือน ประจำงบประมาณ 59...
 •  กลุ่มที่ปรกษา
      แนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจและให้คำปรึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่สงสัย/ยืนยันการติดเชื้อไวรัสซิกา...
 •  กองคลัง
      รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2558...
 •  ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน
      ความสุขคนไทยส่งท้ายปี พ.ศ.2558...
 •  Dr.ML.Somchai Chakrabhand
      CONCEPT OF PREVENTION AND PROMOTION IN MENTAL HEALTH BY Dr.ML.Somchai Chakrabhand ...
 •  Dr.ML.Somchai Chakrabhand
      Community Mental Health Prevention and Promotion in Mental Health BY Dr.ML.Somchai Chakrabhand ...
 •  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
      26 แฟ้มสุขภาพจิตและจิตเวชจาก 43 แฟ้ม และ 7 แฟ้ม Refer...


 • Loading the player...

  ผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือนกรมสุขภาพจิต
  [ View on Youtube ]
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (116)
      แถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 1 ปีและทิศทางพัฒนางานด้านสาธารสุข ปี 2559...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (474)
      Mindfulness in Organizations...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (488)
      World Bipolar Day...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (501)
      Happiness Day 2015...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (1095)
      ชมบอลให้สนุก สุขภาพดีช่วงฟุตบอลโลก โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (1727)
      รายการเดินหน้า พัฒนาราชการไทย ตอนรางวัล Un Public Service Awards โดย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต...
 •  กรมสุขภาพจิต [ Download ZipFiles ] (1654)
      แถลงข่าวงานวันออทิสติกโลก ประจำปี 2556 โดยรมต.ช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข (นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว) ณ โรงแรม ที เค พาเลซ...

 •  เอกสารเผยแพร่โครงการฯ
   Download คู่มือ
   Technology
   Knowledge
   แบบประเมินฯ
   รายงาน
   1667 สายด่วนสุขภาพจิต

      เว็บไซต์แนะนำ

  หน่วยงานส่วนกลาง 

  โรงพยาบาล/สถาบัน 

  ศูนย์สุขภาพจิต 

  โครงการสำคัญฯ 

  DMH's Video 

  FAQ ภายในกรม 

  ชุมชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  

  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (สคสช)

      โครงการสำคัญ

    คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช th/en

    TO BE NUMBER ONE

    ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

    ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต

    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ข้อมูลการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ 1323

    ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

    โครงการพัฒนาสติปัญาเด็กไทย

    พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551  

    โครงการพัฒนาสติปัญญา IQ EQ เด็กไทย 

      ข่าวฯ กรมสุขภาพจิต

  ข่าวสุขภาพจิตประจำวัน 

  สื่อ กับ สุขภาพจิต 

  ข่าวแจก กรมสุขภาพจิต 

  ข่าวสารกรมสุขภาพจิต 

  ข่าวรับสมัครงาน 

  ประกาศสอบราคา  

  ประกาศประกวดราคา 

  ข่าวรับสมัคร [หน่วยงานอื่นๆ]  

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต :
  Loading

  [ คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ]

  DMH's Search:   
  เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
   บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

  ©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
  Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

  เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                      

    กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน