ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

รายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช

ประจำปีงบประมาณ 2559

เลือกปีที่ต้องการดูรายงาน :

Mouse Over เพื่อแสดงข้อมูล คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สูตร และหลักการคำนวณ

Map.

Remark: การแบ่งสีไม่ได้มีผลทางด้านสถิติ เป็นการแบ่งเพื่อให้ดูรายละเอียดข้อมูลให้ง่ายขึ้นเท่านั้น

รายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช

ประจำปีงบประมาณ 2559 [หน่อยนับ : คน]

ที่  จังหวัด โรคสมองเสื่อม ติดสารเสพติด ติดแอลกอฮอลล์ โรคจิตเภท โรคชึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคลมชัก ผู้พิการทางสติปัญญา พิการเกี่ยวกับการเรียนรู้ ออทิสติก ความผิดปกติเกียวกับพฤติกรรม พยายามฆ่าตัวตาย อื่นๆ รวม
1. กรุงเทพมหานคร 1,676  3,192  1,975  19,713  6,052  5,160  767  3,292  490  3,196  360  25  26,527  72,425 
2. สมุทรปราการ 146  502  302  2,864  893  1,157  437  1,353  448  4,131  3,999  18  7,465  23,715 
3. นนทบุรี 463  694  577  4,966  2,417  2,261  527  838  168  454  600  62  8,466  22,493 
4. ปทุมธานี 183  596  343  3,819  1,989  1,217  597  354  112  302  218  70  4,037  13,837 
5. พระนครศรีอยุธยา 83  427  185  884  669  914  282  67  13  41  43  38  3,722  7,368 
6. อ่างทอง 37  64  37  802  112  117  21  11  11  1,318  2,547 
7. ลพบุรี 160  423  441  441  976  1,357  592  107  49  79  17  128  3,121  7,891 
8. สิงห์บุรี 67  163  80  1,277  308  339  85  34  15  16  13  1,624  4,024 
9. ชัยนาท 170  144  235  1,135  714  1,475  311  107  19  40  30  20  3,487  7,887 
10. สระบุรี 133  362  352  315  685  1,006  559  64  200  38  13  73  2,131  5,931 
11. ชลบุรี 119  500  387  666  592  1,423  1,449  202  102  136  45  208  4,774  10,603 
12. ระยอง 142  461  283  2,513  576  2,759  1,088  90  58  65  12  319  1,734  10,100 
13. จันทบุรี 395  1,670  810  157  1,500  1,707  1,805  315  396  272  21  252  2,323  11,623 
14. ตราด 87  798  173  498  388  581  510  186  60  45  91  1,067  4,489 
15. ฉะเชิงเทรา 47  142  154  1,381  216  248  191  34  20  57  34  23  3,967  6,514 
16. ปราจีนบุรี 101  122  263  617  232  641  313  45  37  46  29  35  1,291  3,772 
17. นครนายก 49  118  57  428  224  196  116  53  37  11  663  1,965 
18. สระแก้ว 378  1,507  1,819  3,677  1,788  3,774  1,349  457  218  176  341  201  6,269  21,954 
19. นครราชสีมา 1,650  3,174  4,765  15,870  7,272  8,404  2,664  1,642  772  733  2,249  290  18,324  67,809 
20. บุรีรัมย์ 215  1,679  1,849  1,594  2,463  2,406  1,788  221  80  50  17  154  5,492  18,008 
21. สุรินทร์ 185  773  849  444  640  1,323  824  96  67  52  16  88  3,660  9,017 
22. ศรีสะเกษ 601  2,579  4,409  1,856  3,910  9,380  4,472  701  139  204  108  668  3,274  32,301 
23. อุบลราชธานี 806  3,559  4,129  9,298  3,997  14,865  5,656  1,489  492  462  787  287  14,144  59,971 
24. ยโสธร 40  169  245  972  168  372  182  53  22  30  30  10  1,284  3,577 
25. ชัยภูมิ 193  804  604  710  645  1,384  512  170  231  58  11  39  3,146  8,507 
26. อำนาจเจริญ 46  169  147  1,487  103  271  276  51  22  14  46  16  1,431  4,079 
27. บึงกาฬ 35  163  147  2,056  152  203  117  27  29  27  21  766  3,752 
28. หนองบัวลำภู 76  249  331  1,400  681  427  379  48  26  33  1,225  4,887 
29. ขอนแก่น 889  2,228  3,331  5,827  3,313  9,171  2,307  926  1,057  527  880  212  11,245  41,913 
30. อุดรธานี 463  1,638  1,063  1,471  1,046  2,118  2,059  180  91  307  26  27  3,268  13,757 
31. เลย 560  1,740  1,928  2,155  2,728  5,738  1,497  460  136  108  286  195  5,065  22,596 
32. หนองคาย 63  199  142  778  167  267  151  23  10  33  12  1,472  3,325 
33. มหาสารคาม 408  3,267  2,312  1,264  1,942  2,411  2,201  240  74  106  28  120  2,772  17,145 
34. ร้อยเอ็ด 227  1,712  1,302  1,152  1,490  2,857  1,389  255  34  60  19  82  3,014  13,593 
35. กาฬสินธุ์ 284  1,129  690  4,288  1,222  2,794  1,313  160  214  72  75  3,077  15,326 
36. สกลนคร 413  643  944  1,619  1,928  1,682  1,200  378  190  265  77  85  2,781  12,205 
37. นครพนม 290  542  573  2,449  1,069  1,587  450  267  82  238  562  28  3,616  11,753 
38. มุกดาหาร 27  125  98  2,222  187  441  134  18  14  31  59  660  4,019 
39. เชียงใหม่ 584  1,127  2,288  5,025  3,090  3,164  1,247  397  159  531  818  90  14,208  32,728 
40. ลำพูน 287  974  1,034  500  1,903  1,438  1,053  197  598  118  61  107  2,292  10,562 
41. ลำปาง 54  110  162  3,272  276  250  52  12  15  44  49  10  3,456  7,762 
42. อุตรดิตถ์ 57  288  362  5,802  597  432  371  81  212  15  37  998  9,257 
43. แพร่ 42  54  65  99,956  112  114  17  15  14  312  100,713 
44. น่าน 165  1,020  979  56  1,080  2,192  1,128  382  341  161  29  53  2,630  10,216 
45. พะเยา 97  263  478  297  768  817  415  54  92  47  35  29  3,913  7,305 
46. เชียงราย 68  159  271  514  333  219  77  41  22  36  43  10  1,074  2,867 
47. แม่ฮ่องสอน 18  38  169  139  439  340  158  27  27  32  28  900  2,323 
48. นครสวรรค์ 619  917  1,311  1,708  2,667  3,404  1,500  318  91  179  42  54  5,135  17,945 
49. อุทัยธานี 74  48  119  427  194  237  57  31  30  15  1,777  3,016 
50. กำแพงเพชร 162  480  392  373  608  663  499  72  60  55  325  4,271  7,968 
51. ตาก 152  904  515  114  979  1,294  880  89  357  35  13  67  2,283  7,682 
52. สุโขทัย 103  283  198  217  257  351  227  41  15  27  29  1,964  3,718 
53. พิษณุโลก 158  162  196  265  396  354  174  42  23  70  11  24  3,440  5,315 
54. พิจิตร 300  337  449  324  1,163  1,072  614  85  164  76  40  2,720  7,350 
55. เพชรบูรณ์ 229  492  890  739  1,699  1,638  1,167  228  177  156  27  83  4,157  11,682 
56. ราชบุรี 162  364  295  313  637  1,275  953  115  181  106  28  167  2,731  7,327 
57. กาญจนบุรี 30  477  228  286  240  210  208  38  28  29  11  34  3,173  4,992 
58. สุพรรณบุรี 196  543  307  590  903  1,226  689  103  22  35  14  627  6,624  11,879 
59. นครปฐม 182  279  247  1,390  876  988  396  178  94  128  98  74  5,357  10,287 
60. สมุทรสาคร 162  232  313  886  697  999  513  135  218  189  66  67  2,425  6,902 
61. สมุทรสงคราม 27  18  58  178  11  18  24  724  1,091 
62. เพชรบุรี 125  271  134  160  988  658  615  139  54  134  75  98  2,085  5,536 
63. ประจวบคีรีขันธ์ 161  782  429  292  1,155  1,118  1,254  183  282  244  86  135  1,124  7,245 
64. นครศรีธรรมราช 211  348  193  231  3,007  2,523  1,056  144  286  22  27  91  8,208  16,347 
65. กระบี่ 152  442  212  433  705  1,520  927  279  183  182  41  31  889  5,996 
66. พังงา 22  377  227  139  213  498  278  24  12  13  1,002  2,823 
67. ภูเก็ต 52  270  180  133  199  390  384  35  27  76  33  559  2,341 
68. สุราษฎร์ธานี 235  2,405  803  3,715  1,367  2,214  364  551  244  379  918  37  9,899  23,131 
69. ระนอง 44  225  123  195  464  606  263  45  14  62  13  29  1,074  3,157 
70. ชุมพร 181  605  300  875  467  1,102  564  206  79  162  28  17  2,219  6,805 
71. สงขลา 1,134  4,636  1,571  4,008  4,694  8,304  2,894  759  878  472  606  369  17,892  48,217 
72. สตูล 87  343  45  99  511  1,122  497  75  65  28  35  1,271  4,183 
73. ตรัง 14  107  39  241  89  164  56  13  12  1,838  2,588 
74. พัทลุง 179  726  490  273  2,053  3,157  1,140  115  47  153  47  3,028  11,411 
75. ปัตตานี 95  1,441  178  115  1,100  3,271  864  130  43  43  38  2,600  9,923 
76. ยะลา 17  73  22  86  157  291  143  18  12  10  915  1,753 
77. นราธิวาส 93  1,426  120  113  2,156  2,648  1,223  194  99  37  45  1,928  10,087 
78. ไม่ทราบ 1,147  2,595  2,195  2,454  4,209  9,272  3,892  658  465  759  92  375  13,202  41,315 
รวม  19,766  65,057  56,887  241,838  98,960  156,146  69,390  21,274  11,857  17,466  14,398  7,385  319,999  1,100,423 


 ที่มา: ระบบระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต

 ข้อมูลจากคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (HDC)

 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2560