หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต

   เรื่อง : เพลงของโมสาร์ทพัฒนาเซลล์สมองให้เด็ก

เพลงของโมสาร์ทพัฒนาเซลล์สมองให้เด็ก

โดย DMH Staffs.หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ นำเสนอเรื่อง โมสาร์ท เอฟเฟ็กต์ พัฒนาการเซลล์สมอง สร้างสรรค์มุมคิดคณิตศาสตร์ ว่า บทเพลงของโวล์ฟกัง อมาเดอุส โมสาร์ท ( Wolfgang Amadeus Mozart ) นักประพันธ์ชาวออสเตรีย เป็นต้นแบบงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์ ในส่วนของคณิตศาสตร์ Rachel Thomas กล่าวใน Music to their ears ว่า นักวิทยาศาสตร์หลายรุ่นได้ ศึกษาความสัมพันธ์ทางดนตรีกับสัดส่วนของสมอง ที่เรียกว่า โมสาร์ท เอฟเฟ็กต์ ( Mozart effect ) พบว่า เพลงของโมสาร์ทช่วยให้เด็กนักเรียนมีสมาธิกับการเรียนที่ดีขึ้น

ซึ่งอาจารย์ในโรงเรียนประถมของประเทศอังกฤษ Windhill Primary School in Southern Yorkshire ได้พิสูจน์ว่า ดนตรีของศิลปินดังสามารถทำให้เกิดสมาธิในการเรียนได้จริง จึงมีการนำเพลงของโมสาร์ท รวมถึงเพลงของโชแปง บิโธเฟ่น และบราห์มส์ ใส่น้ำเสียงของนักร้องดังหลายคนไปทดสอบในหลักสูตรนักเรียนการบิน พบว่า บทเพลงของโมสาร์ทเหมาะสำหรับเด็กที่เรียนคณิตศาสตร์อย่างมาก เนื่องจากรูปแบบตัวโน้ตที่ซับซ้อน ได้ล่องลอยไปกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับการคิดคำนวณในแบบที่ดนตรีชนิดอื่นไม่สามารถทำได้

ซึ่งในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ เริ่มศึกษา ผลกระทบของดนตรีโมสาร์ท ต่อสุขภาพ โดย ดร.กอร์ดอน ชอว์ ( Dr.Gordon Shaw ) และ ดร.ฟรานเซส เราสเชอร์( Dr.Frances Rauscher ) นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ( University of California ) พบว่า ดนตรีของโมสาร์ทมีส่วนช่วยให้ความสามารถในเชิงตรรกะ และความจำของมนุษย์ดีขึ้น ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของทารกและลูกน้อย โดยเฉพาะการเสริมสร้างเหตุผล และความจำ

ดอน แคมป์เบล นักดนตรีและอาจารย์ชาวอเมริกัน ได้เขียนหนังสือชื่อ เดอะ โมสาร์ท เอฟเฟ็กต์ ( The Mozart Effect ) ปี ๑๙๙๗ พร้อมกับนำเพลงของ โมสาร์ทเป็นชุดซีดี ชื่อ มิวสิค ฟอร์ เดอะ โมสาร์ท เอฟเฟ็กต์ ( Music for The Mozart Effect ) บอกว่า พ่อแม่ควรใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือบำบัด และส่งเสริมพัฒนาการของลูกอายุต่ำกว่า ๓ ปี การจะรับพลังของดนตรี ต้องกระทำอย่างมีแบบแผน และช่วงเวลาที่เหมาะสมของการรับรู้ สิ่งที่ค้นหาจากดนตรี คือ รูปแบบ ท่อนเพลงซ้ำๆ ความหลากหลาย ความชัดเจน และอื่นใดต้องไม่รับดนตรีมากเกินไป และแนะนำว่า ควรหาโอกาสร้องเพลงในกิจกรรมประจำวัน
นอกเหนือจากบทความดังกล่าวนี้ รัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยกระทรวงสาธารณสุขเอง ก็ได้มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาสมองของเด็ก ได้ถือให้เป็นนโยบายเร่งด่วนอันหนึ่งในการผลักดัน ไอคิวและอีคิว ให้เป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสมองของเด็กไทย

โดยเฉพาะในวัยแรกเกิดเป็นต้นมาเพื่อเพิ่มทักษะทางเชาวน์ปัญญา จึงได้ผลิตแผ่นซีดีเพลงขึ้นมา โดยยึดแนวเพลงของโมสาร์ทที่ชื่อว่า "Piano Sonata for Two Piano" หรือที่มักจะเรียกกันทั่วๆไปสั้นๆว่า "K448" ซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเพลงนี้มีผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้แนวคิดดังกล่าวมาผลิตแผ่นซีดีเพลง โดยประยุกต์ให้เป็นแนวดนตรีตามแบบพื้นบ้าน 4 ภาคของประทศไทย

แต่อย่างไรก็ดี โดยพื้นฐานทำนองดนตรีแล้วก็ยึดหลักให้คล้ายๆกับเพลงต้นฉบับของโมสาร์ทที่ว่านี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลดังที่มีผู้รู้ได้กล่าวอ้างไว้ โดยซีดีเพลงดังกล่าวได้บรรจุไว้กับ ถุงของขวัญที่แจกให้เด็กแรกเกิดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา เพื่อให้คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตชนบทที่ห่างไกลได้มีอุปกรณ์สำหรับช่วยเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านเหล่านั้นได้เจริญเติบโตมาให้มีระดับไอคิวที่สูงขึ้นได้

กล่าวโดยสรุป แม้ว่าการแจกถุงของขวัญของรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจะมีข้อโต้แย้งบ้างบางประการ โดยเฉพาะอุปกรณ์การเล่นของเด็กนั้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทีมงานกรมสุขภาพจิตมั่นใจว่าเด็กที่เกิดในวันดังกล่าว จะได้รับสิ่งที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสมองของเด็ก นั่นก็คือ ได้รับแจกซีดีเพลงกล่อมเด็กนั้น มีคุณค่าต่อการพัฒนาสมองของเด็ก และส่งผลต่อการเพิ่มระดับเชาว์ปัญญา ถึงแม้ว่าเพลงที่ได้รับแจกไปนั้นจะไม่เหมือนกับต้นฉบับจริงที่มีการพิสูนจ์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วก็ตาม ท่านผู้อ่านท่านใดที่สนใจต้องการเพลงของจริงแท้ต้นตำรับของโมสาร์ท ก็สามารถหาซื้อมาได้จากร้านขายซีดีเพลงคลากสิคค่ะ


*******************************************
ผู้แต่ง: เรียบเรียงโดย DMH Staffs. - dmhstaff@dmhthai.com - 29/8/2005

   ความคิดเห็นจากคุณ สวร

เพลงที่บรรจุในซีดีและเทปในชุดถุงรับขวัญนั้นเป็น "เพลงกล่อมลูกชาวสยาม" ที่รวบรวมโดย ดร.สุกรี เจริญสุข วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ขับกล่อมโดยพ่อครูแม่ครูจากทุกภาค เหนือ กลาง อิสาน ใต้ ทั้ง ไทย และเพลงสวดยาวี
สำหรับโครงการศึกษาเกี่ยวกับ Mozart Effect ทางสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร) ได้มอบหมายให้ ดร.สุกรี ช่วยดำเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่ปลายปี 2547 ซึ่งอาจารย์แจ้งกับ สวร ว่าจะแล้วเสร็จประมาณภายใน 1.5 - 2 ปี

  : patcharaporn@nbl.or.th ::  31/8/2005 20:58

   ความคิดเห็นจากคุณ อภิชัย มงคล

ขอขอบคุณคุณพัชราภรณ์ จาก สวร.ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเพิ่มเติมเข้ามาครับ
กรมสุขภาพจิต

  : apichaim@inet.co.th ::  31/8/2005 21:56

   ความคิดเห็นจากคุณ พ่อแม่

แล้วตกลงเพลงกล่อมลูกชาวสยามของรัฐ มันช่วยพัฒนาสมองของเด็กได้จริงหรือเปล่า

พ่อแม่อยากรู้

  : kittporn@thaimail.com ::  31/8/2005 23:33

   ความคิดเห็นจากคุณ พาริณี

จะหาซื้อแผ่นซีดีนี้ได้ที่ไหนบ้างค๊ะ ขอบคุณมากค่ะ


  : thamphaisarn_bee@hotmail.com ::  2/9/2005 19:07

   ความคิดเห็นจากคุณ อรัญ

จะหาซื้อแผ่นซีดีนี้ได้ที่ไหน บ้างครับ ขอบคุณครับ

  : oat_ak@hotmail.com ::  23/9/2005 11:17

   ความคิดเห็นจากคุณ Error

หาซื้อได้ที่ไหน อยากได้บ้าง

  : ju-ao@hotmail.com ::  12/11/2005 00:40

   ความคิดเห็นจากคุณ ประสิทธิ์ ทำทอง

แผ่นซีดี หาซื้อได้จากที่ใหนบ้างคับ
แล้วที่ภาครัฐจะแจกถุงของขวัญให้เด็กแรกเกิดจะไปรับที่ใหนครับ

  : thamthong_p@hotmail.com ::  25/11/2005 06:39

   ความคิดเห็นจากคุณ ดวงใจ

จะหาซื้อแผ่นซีดีนี้ได้ที่ไหนบ้างค๊ะ ขอบคุณมากค่ะ
ราคาเท่าไหร่ ได้ผลจริงหรือไม่คะ

  : dj1thai@yahoo.com ::  26/1/2006 00:36

   ความคิดเห็นจากคุณ ปสุตา

ซีดีโมสาร์ทแอฟเฟคมันราคาสูงจังมีที่ราคาไม่สูงมั้ยค่ะสามารถฟังได้หลายเพลงที่เหมาะสำหรับเด็กให้สมองดีและลูกสาว1ขวบ2เดือนยังฟังได้อยู่มั้ยค่ะ

  : pasuta_r@hotmail.com ::  15/2/2006 10:30

   ความคิดเห็นจากคุณ สันติ

ลูกสาวผมคลอดเดือนธันวาคม 2548
ขณะนี้ยังไม่ได้รับถุงของขวัญเลยครับ
พยาบาลบอกว่าหมด

  : santiyoungpitak@yahoo.com ::  19/2/2006 04:48

   ความคิดเห็นจากคุณ จอย

ควรจะให้ลูกฟังตอนไหนและนานเท่าไหร่ดีคะ

  : kank@yahoo.com ::  1/3/2006 03:08

   ความคิดเห็นจากคุณ อุเทน เสณีตันติกุล

ไม่ทราบว่าควรหาซื้อได้ที่ไหนครับ และตอนนี้ยังมีขาย
อยู่อีกไม่ครับแต่ถ้าไม่มีช่วยอัดเพื่อกระผมได้ไหมครับ
ถือว่าเห็นแก่ตาดำดำสักคนนะครับกระผม....


  : clstour@loxinfo.co.th. ::  16/5/2006 00:49

   ความคิดเห็นจากคุณ แม่มือใหม่

ถ้าไม่ได้รับแจก จะหาซื้อได้ที่ไหน ตอบด้วยนะคะ

  : omyim_kul@hotmail.com ::  7/6/2006 21:52

   ความคิดเห็นจากคุณ pu

อยู่ต่างจังหวัดหาซื้อได้ที่ไหนคะ

  : supicha_101@hotmail.com ::  23/6/2006 20:40

   ความคิดเห็นจากคุณ Error

ไม่เคยได้รับแจกเช่นกัน เพราะรพ. บอกว่า หมด
หากใครมีแล้วฝากบอกบุญกันบ้างจะหาได้ที่ไหน

  : nuywuf78@truemail.co.th ::  2/7/2006 04:02

   ความคิดเห็นจากคุณ pikky

จะหาซื้อแผ่นได้ที่ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ

  : nutkung_lovely@hotmail.com ::  3/10/2006 23:46

   ความคิดเห็นจากคุณ จารุวรรณ

เด็กควรเริ่มฟังตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงจะมีผลต่อเด็กได้ดี จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเป็นเพลงโมสาร์ทใช้เพลงทั่วไปหรือดนตรีบรรเลงได้มั๊ยค่ะ

  : j-niwat@hotmail.com ::  14/2/2007 21:30

   ความคิดเห็นจากคุณ พ่อลูกแฝด

ผมมีครับ เป็น MP3 เต็มแผ่น 700 MB ครับ
ไครสนใจแจกฟรีครับ ส่งชื่อที่อยู่มาตามอีเมล์ของผมนะครับ
เพื่อลูกหลานของเราจะได้ก้าวสู่อนาคตที่สดใสครับ

  : Ch9949@hotmail.com ::  17/2/2008 05:13

   ความคิดเห็นจากคุณ Surakit

สนใจอยากได้แผ่นครับ รบกวนส่งให้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

  : surakit_pty@windoweslive.com ::  2/9/2010 23:39

   ความคิดเห็นจากคุณ ch9949

ตอนนี้ผมไม่ได้เช็คเมล์เลยครับ ไม่แน่ใจว่ามีไครขอแผ่นมาบ้างหรือเปล่า

  : Ch9949@hotmail.com ::  1/11/2010 15:08

   ความคิดเห็นจากคุณ กระแต

หนังสือแนะนำตัว
บริษัท บางกอก ดิจิตอล เอ.วี. จำกัด
Bangkok Digital AV CD.,LTD.

คุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม คุณธรรมนำธุรกิจ

บริษัท บางกอก ดิจิตอล เอ.วี. จำกัด เป็นบริษัท ที่มีประสบการณ์ ในการผลิต และรับผลิต เทป ซีดี ,วีซีดี, ดีวีดี, ซีดีอาร์, กล่องเปล่า นอกจากนี้ ยังรับจ้างผลิต ปั๊มแผ่นข้อมูล บันทึกข้อมูลลงแผ่น รับถ่ายทำและตัดต่อ ด้วยคณะผู้บริหารและทีมงาน ทีมีประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี


บริษัท บางกอก ดิจิตอล เอ.วี. จำกัด เราบริการด้านการผลิตแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การรับทำ Pre-Mastering,Tape,CD,VCD และ DVD ,การทำแม่พิมพ์ (Stamper) และการปั้มแผ่น CD (Replication) การสกรีนงานลงบนแผ่น (Printing) CD/VCD ด้วยระบบ Offset และ Silk Screen การบรรจุหีบห่อ (Packaging) ทั้งรูปแบบปกติและตามที่ลูกต้าต้องการ


การรับส่งสินค้าที่มีความรวดเร็ว ฉับไว ตรงตามเวลาที่นัดหมายสนใจสามารถติดต่อ เพื่อสอบถามรายการและราคาได้ที่ เจ้าหน้าที่การตลาดได้ตลอดค่ะ ขอบคุณค่ะ

บริษัท บางกอก ดิจิตอล เอ.วี. จำกัด
ติดต่อโทร . 02-681-3003,02-681-3005,02-681-4400 แฟกซ์. 02-681-3003
(เจ้าหน้าที่การตลาด)
คุณกระแต 086-3084849,089-4488058
E-mail: bdavcoltd@hotmail.com หรือ www.bangkokdigitalav.com


  : krataa_53@hotmail.com ::  14/12/2010 21:30

   ความคิดเห็นจากคุณ จิราวรรณ ตรีสิงห์

มีประโยชน์ มากคะ ถ้าอยากได้ต้องทำอย่างไรคะ

  : treesing3@hotmail.com ::  7/8/2015 18:01

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน