ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สธ.ช่วยดูแล ปชช.ทั้งร่างกาย-จิตใจ

สธ.ช่วยดูแล ปชช.ทั้งร่างกาย-จิตใจน.พ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจในช่วงระยะวิกฤติ และฉุกเฉิน 72 ชั่วโมงแรก ในส่วนกลางให้บริการประชาชน รวม 115,539 คน เป็นโรคทางกาย 113,700 คน โดยร้อยละ 98 เป็นการปฐมพยาบาล ขอรับยาดม แอมโมเนีย ส่วนด้านจิตใจมีผู้ขอรับการปฐมพยาบาลจิตใจ/ขอคำปรึกษา 1,492 คน ส่วนใหญ่ได้รับบริการแล้วอาการดีขึ้น มีส่งรักษาต่อ 66 คน ด้วยโรคประจำตัว โดยในวันแรกของการปฏิบัติงานระหว่างการเคลื่อนขบวนพระบรมศพ มีประชาชนรับบริการมากที่สุด 4.3 หมื่นกว่าคน

ในส่วนภูมิภาคได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วประเทศ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนเช่นกัน ผลการปฏิบัติงาน 3 วัน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ 170 ทีม ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ 5,724 ทีม ทีมเยียวยาด้านจิตใจ 589 ทีม มีผู้ป่วยโรคทางกายเข้ารับบริการ 1,197 คน ทั้งนี้ หลัง 72 ชั่วโมงแรก ได้มอบนโยบายให้แต่ละพื้นที่ ปรับเปลี่ยนวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ ฉบับวันที 18 ตุลาคม 2559

18 October 2559

By บ้านเมือง

Views, 586