ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Links กรมสุขภาพจิต

Search links:
DMH's Links › Links › หน่วยงาน/โครงการในสังกัด›
49 record(s) were found..
ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต Views: 125,025  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต

ระบบ Intranet กรมสุขภาพจิต Views: 90,387  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ระบบ Intranet กรมสุขภาพจิต

โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต Views: 69,759  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต

TO BE NUMBER ONE Views: 67,023  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

โครงการ รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

คลินิกซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา Views: 48,992  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

คลินิกซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา

คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช Views: 42,140  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

"คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช" ซึ่งรวบรวมเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช องค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ให้ท่านให้ Download นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการศึกษาต่อไป

เว็บไซต์ ISO กรมสุขภาพจิต Views: 37,317  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

รายละเอียดเกี่ยวกับ ISO ของกรมสุขภาพจิต

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น Views: 37,163  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER

ระบบ E-Learning โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต Views: 28,384  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

E-Learning System

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต Views: 26,876  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02 590 8222-3

Page  1 2 3 4 5 NEXT