ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Links กรมสุขภาพจิต

Search links:
DMH's Links › หน่วยงานในสังกัด › กระทรวงสาธารณสุข›
12 record(s) were found..
กระทรวงสาธารณสุข Views: 11,775  Rating: 7.9  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

กระทรวงสาธารณสุข

เว็บไซต์ รมว. กระทรวงสาธารณสุข Views: 6,033  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

เว็บไซต์ รมว. กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Views: 5,397  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กรมการแพทย์ Views: 4,936  Rating: 8.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค Views: 4,764  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย Views: 4,100  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

กรมอนามัย

หน่วยงาน/องค์ด้านสาธารณสุข Views: 4,069  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

หน่วยงาน/องค์ด้านสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Views: 3,876  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Views: 3,518  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทย์ฯ Views: 3,017  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

กรมพัฒนาการแพทย์ฯ

Page  1 2 NEXT