ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Links กรมสุขภาพจิต

Search links:
DMH's Links › หน่วยงานในสังกัด › โรงพยาบาล›
20 record(s) were found..
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ Views: 46,855  Rating: 8.9  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 2 หมู่ 4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต, แบบทดสอบทางสุขภาพจิต

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ Views: 30,544  Rating: 9.6  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 75/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ Views: 18,330  Rating: 5.8  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 เนื้อหา : ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ( Mental Health Crisis Center ) เวบไซต์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุวิกฤต ที่ไม่อาจคาดถึง

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา Views: 16,857  Rating: 9.8  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต, ห้องสมุด, งานวิจัย

โรงพยาบาลศรีธัญญา Views: 14,493  Rating: 3.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง โรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โรงพยาบาลสวนปรุง Views: 12,115  Rating: 8.3  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 131 ถนนช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต, ห้องสมุด, แบบทดสอบทางสุขภาพจิต

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ Views: 10,652  Rating: 9.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 289 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

สถาบันราชานุกูล Views: 10,257  Rating: 9.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เนื้อหา : สถาบันราชานุกูล...อยากทราบพัฒนาการของบุตรหลานว่าปกติหรือไม่ ลองทำแบบทดสอบ

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ Views: 9,509  Rating: 9.7  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 61 ซอยเทศบาล 19 ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ Views: 9,507  Rating: 9.8  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 196 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

Page  1 2 NEXT