โควิด-19 กับสุขภาพจิต

COVID-19 in Metal Health ผู้ตอบแบบคัดกรอง 15,838 คน
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19, โควิด-19 กับสุขภาพจิต กังวลต่ำ 900 คน [5.68%]
กังวลปานกลาง 12,036 คน [76.17%]
COVID-19 in Metal Health กังวลสูง 2,875 คน [18.15%]

โควิด-19 กับสุขภาพจิต หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

ข่าวแจกกรมสุขภาพจิต

kiddee  กรมสุขภาพจิต ชี้สามัคคีคือพลัง ชูนโยบาย “อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อทุกคน”

kiddee  กรมสุขภาพจิต แนะผู้ป่วยจิตเวช อย่าขาดยา ระหว่างกักตนเองเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน

kiddee  กรมสุขภาพจิต แนะประชาชนช่วยกันสร้างระบบนิเวศเชิงบวกของโซเชียลมีเดีย

kiddee  กรมสุขภาพจิต แนะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส พ่อแม่ช่วยลูกสร้างสำนึกต่อสังคมและสังคมสมานฉันท์ตั้งแต่เด็ก

kiddee  กรมสุขภาพจิตชี้ คนไทยมีส่วนร่วมก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 นี้ด้วยการมีสำนึกต่อสังคมและสังคมสมานฉันท์