ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลินิก: งานหน่วยประเมิน/ส่งเสริมพัฒนาการและงานห้องสมุดของเล่น

หน่วยงาน: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

โทร: 0 5390 8300-49

วันทำการ: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เวลาทำการ: จ-ศ 08.30-19.00 น.

เจ้าหน้าที่ให้บริการ: พยาบาล

Download: -